Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Demonstration av klimatsmarta transporter vid evenemang - förberedelse

Målet med projektet är att ta fram en plan för en systemdemonstrator som kan demonstrera lösningar för klimatsmarta persontransporter till evenemang och turistmål. Demonstration kommer att ske vid branschmässa/konferens för elektrifierade transporter som äger rum i Göteborg 2025, men även vid andra evenemang, turistmål och destinationer. 

Takten för utsläppsminskningar av växthusgaser från transportsektorn behöver öka för att vi skall nå det svenska etappmålet och målen enligt Parisavtalet. 

Målet med detta projekt är att skapa ett demonstrationsprojekt där olika lösningar för klimatsmarta person- och godstransporter till evenemang demonstreras. Målet är att demonstrationsprojektet skall genomföras i anslutning till en internationell konferens om elektromobilitet i Göteborg under 2025. Förberedelseprojektet tar fram en plan för vilka lösningar som skall demonstreras, vilken tid- och resursåtgång som krävs samt kontaktar och engagerar de aktörer som krävs för genomförandet. Förberedelseprojektet skall också förankra idén hos konferensens huvudaktörer samt med lokala nyckelaktörer. 

Demonstrationen av nya lösningar vid detta evenemang har stor potential till spridning i en vid krets. Att erbjuda människor att testa nya sätt att resa vid ett tillfälle som inte ingår i vardagen öppnar för större möjligheter till förändrat beteende. Det långsiktiga målet med demonstrationen är att de lösningar som är nära marknaden skall få skjuts i uppskalning och implementering. 

Sammanfattning

Projektnamn

Förberedelseprojekt - persontransporter

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare

Projektstart

Varaktighet

6 månader

Total budget

667 kkr

Partner

Business Region Göteborg, Göteborg & Co

Finansiärer

FFI - Accelerera, Business Region Göteborg

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Kristina Holmgren

Kontaktperson

Kristina Holmgren

Forskare

+46 10 228 48 66

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Steven Sarasini

Forskare

Läs mer om Steven

Kontakta Steven
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.