Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cirkulära indikatorer i företags nyckeltal - pilotstudier

För att övergången till cirkulära affärsmodeller ska lyckas måste nya nyckeltal, indikatorer och strategier för att följa upp framstegen användas. Att hitta CE-indikatorer som är tydliga, enkla att applicera och kommunicera är en viktig utmaning för företagen. I detta projekt undersöker vi hur denna utmaning kan övervinnas i två pilotfall. Projektparterna genomför en omfattande utvärdering av cirkularitet och testar standardiserade CE-indikatorer, som sedan kan tillämpas utöver pilotfallen.

Projektet syftar till att utveckla och testa en robust uppsättning cirkularitetsindikatorer som är tillämpliga på ett brett utbud av cirkulära affärsmodeller och produkter. Vi hjälper företag att bygga cirkulära erbjudanden, följa upp deras framsteg och integrera CE-indikatorer i befintliga KPI: er och nyckeltal. Vi testar CE-indikatorer i realistiska pilotfall och möjliggör på så sätt kommunikation och demonstration av cirkulära produkter och erbjudanden.

Projektet bygger på tidigare framgångsrika projekt för cirkularitetsindikatorer genomförda av RISE. Tidigare har ett cirkularitetsindikator på produktnivå testats med 18 företag och jämförts med Life-Cycle Assessment-indikatorer för produkter, vilket visat en positiv korrelation (r≈0,87) mellan cirkularitet och miljöprestanda. Det finns emellertid ett behov av testade verktyg som mäter fler aspekter av cirkulära flöden, ofta redan i designstadiet, och dessutom både standardiserade och integrerade för att underlätta användningen. Projektet hanterar det behovet.

RISE och IVL kommer att arbeta nära två svenska företag som är banbrytande inom cirkularitetsuppföljning: Humlegården Fastigheter AB, ett fastighetsbolag från Stockholm som testar och tillämpar en omfattande uppsättning CE-indikatorer för design, renovering och underhåll av ett cirkulärt kontor, och Kinnarps AB, ett kontorsmöbel- och arbetsplatsdesignföretag som kommer att tillämpa CE-indikatorer på en pilotproduktlinje och testa integration av CE-indikatorer i sina indikatorer för miljöprestanda. Projektet har potential att driva svenska företag att bli verkliga och mätbara ledare i en global övergång till en cirkulär ekonomi. Vårt mål är att skapa en snöbollseffekt för svensk industri genom att visa upp "best practice" inom cirkularitetsuppföljning.

Sammanfattning

Projektnamn

CIRinK2

Status

Pågående

Region

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

1 310 000 SEK

Partner

IVL Svenska Miljöinstitutet, Kinnarps AB, Humlegården Fastigheter AB

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Agnieszka Hunka

Kontaktperson

Agnieszka Hunka

Senior Researcher

+46 10 228 40 65

Läs mer om Agnieszka

Kontakta Agnieszka
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.