Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Molekyler
Foto: Pixabay

Bearbetning av organosolvfraktioner för funktionalisering

Projektet kommer att utveckla gröna processer för bioaktiv fiberfunktionalisering som innehåller skogsbaserade resurser, som sedan ska användas till högpresterande material. Dessa material behöver i framtiden vara biologiskt nedbrytbara för att leva upp till framtida miljökrav och svensk biobaserad ekonomi och samhälle.

En halvkontinuerlig organosolvreaktor på Luleå Tekniska Universitet, kommer att användas i projektet. Vidare fraktioneras och isoleras de tre huvudkomponenterna lignocellulosa, cellulosa, hemicellulosa och lignin.

Fortsatta steg lägger fokus på användningen av ett kemoenzymatiskt tillvägagångssätt för funktionalisering av cellulosa- och hemicellulosafraktionerna, detta för att erhålla specifika egenskaper, såsom vattenstabilitet.

De funktionaliserade fibrerna kommer att användas för att producera skummade material med hjälp av olika processkoncept i labb- och pilotskala som utvecklats vid MoRe Research, dotterbolag i RISE. Det skummade materialet analyseras och utvärderas med avseende på prestanda, med särskilt fokus på våtstabilitet.

Sammanfattning

Projektnamn

Bearbetning av organosolvfraktioner

Status

Pågående

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Projektledare, deltagare, doktorand

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

9 000 000 SEK

Partner

Nouryon Pulp and Performance Chemical, LindePac

Finansiärer

BioInnovation, Kempestiftelserna

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Sara Wallsten

Kontaktperson

Sara Wallsten

Forskare

+46 10 722 32 46

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Abirami Senthil

Kontaktperson

Abirami Senthil

Doktorand

+46 10 722 32 29

Läs mer om Abirami

Kontakta Abirami
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Erbjudande

Bioeconomy Arena - en katalysator för biobaserad innovation

Genom Bioeconomy Arena förs vetenskaplig spetskompetens och toppmodern forskningsinfrastruktur samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi. Med arenan stöttar RISE industri och samhälle att accelerera utvecklingen…
Berättelse

Bioeconomy Arena ska göra Sverige världsledande inom bioekonomi

I juni 2022 togs de första spadtagen för det som ska bli en ny pilothall i Örnsköldsvik för framtida bioraffinaderianläggningar. Hallen blir ett centrum för RISE verksamhet inom bioraffinaderi och i början av 2024 beräknas ve…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

RISE kan hjälpa processindustrin med analys av små partiklar eller fläckar som kan förekomma i dessa material. Detta gör det möjligt att övervaka och kontrollera kvaliteten på råmaterial och processer på ett mycket detaljerat sätt…
Projekt

Luftfilter av återvunna biobaserade material – BioReFil

Luftrening är en stor och ständigt aktuell fråga, med applikationer i både inomhusklimat och fordonsindustri. Många luftfiltermaterial produceras idag utifrån fossil råvara. Huvudsyftet för detta projekt var att vidareutveckla och…
Tjänst

Kolhydrater och lignin

Växtbiomassa är ofta komplex och heterogen, och fullständig kemisk karaktärisering kräver en kombination av olika analysmetoder. De dominerande komponenterna är cellulosa, hemicellulosa och lignin. Små mängder av extraktivämnen oc…
Tjänst

Kompetensprövning för laboratorier

Vill du veta hur resultaten från ditt laboratorium förhåller sig till resultat från andra lab? Vår kompetensprövning ger möjlighet att utvärdera labbets kemiska analyser av massa, lignin och processvätskor.
Expertis

Biobaserad materialutveckling från design till uppskalning

Hållbara material spelar en central roll för framtidens hållbara planet och de har en hög efterfrågan men bristande tillgång. RISE snabbar upp processen för att omvandla nya biobaserade material till funktionella och hållbara prod…

Prenumerera på nyhetsbrevet Bioeconomy at RISE

Vill du ha koll på nya initiativ och forskning som tar oss närmare ett fossilfritt samhälle? Då ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev!