Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
I hörnet visas skumningsprocessen som används för att producera filtermaterialet. I den stora bilden syns det torkade filtermaterialet, producerat av drav och återvunnen cellulosafiber.

Luftfilter av återvunna biobaserade material – BioReFil

Luftrening är en stor och ständigt aktuell fråga, med applikationer i både inomhusklimat och fordonsindustri. Många luftfiltermaterial produceras idag utifrån fossil råvara. Huvudsyftet för detta projekt är att vidareutveckla och konstruera biobaserade filtermaterial, baserat på restprodukter från bryggeriprocess och återvunnen cellulosa.

Marknaden för luftreningsapplikationer är stor och växande. Det gäller både för inomhusklimat, särskilt i spåren efter Covid-19, och för fordonsindustri där både förare och elektronik är beroende av god luftkvalitet. Många filtermaterial som används idag är baserade på fossil råvara vilket i längden är ohållbart. Detta projekt syftade till att ta fram hållbara alternativ baserat på återanvändande av textila material och restprodukter från bryggeriprocesser och inkluderar hela värdekedjan från råvaruproducenter till slutanvändare.

Återvunna textila material är en ännu så länge underutnyttjad resurs. Till stor del på grund av att återvinningsprocesserna fortfarande är under utveckling och även på grund av att användningsområden inte har förankrats. I detta projekt användes cellulosamaterial som tagits fram via ShareTex:s process, där fibrerna renas fram ur textilier via en unik metod. 

Drav är en restprodukt från bryggande av öl, som årligen produceras i stora mängder. I ett tidigare projekt har RISE visat att kombinationer av drav från Oppigårds Bryggeri AB och cellulosafibrer från pappersmassa kan ge strukturellt hållbara fibermaterial i laboratorieskala, där dravpartiklarna utgör en viktig komponent för styrkan och hållfastheten hos materialet.

Kombinationen av cellulosa från textilmaterial och drav undersöktes och förfinades i detta projekt. Baserat på dessa resultat gernomfördes uppskalning av materialen i en skumningstestbädd hos MoRe Research i Örnsköldsvik. Där producerades material i storlekar användbara för branschen. Dessa material testades och utvärderades av Racoon Miljöfilter AB i relevanta miljöer.

Sammanfattning

Projektnamn

BioReFil

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator och projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Partner

Oppigårds AB, Racoon Miljöfilter AB, Sharetex, MoRe Research

Finansiärer

Vinnova - Bioinnovation

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Abhilash Sugunan

Projektledare

+46 10 516 51 80

Läs mer om Abhilash

Kontakta Abhilash
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Petru Niga

Kontaktperson

Petru Niga

Forskare

+46 10 516 60 26

Läs mer om Petru

Kontakta Petru
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.