Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Biobaserad materialutveckling från design till uppskalning

Hållbara material spelar en central roll för framtidens hållbara planet och de har en hög efterfrågan men bristande tillgång. RISE snabbar upp processen för att omvandla nya biobaserade material till funktionella och hållbara produkter – i stor skala.

Att skala upp en liten sats av material från labb- till pilotskala innebär en hel del utmaningar och är ofta det stora hindret för många. RISE kan snabbt skala upp biobaserade material genom optimering av produktionsprocessen, något som möjliggör snabba besked kring materialets potential för både akademi och industri. Vi genomför produktion av pilotkörningar i kilogram skala och har stor förståelse för uppskalningseffekter för både materialet och tillverkningsprocessen.

Konkret kan vi snabbt skala upp nya biobaserade material för:

  • Demonstratorer
  • Tester i verklig miljö
  • Användarutvärderingar

Våra projekt är baserade på faser för snabb och enkel planering, iteration och utvärdering. Optimeringen är alltid baserad på krav och prestandaindikatorer, såsom produktprestanda, teknisk genomförbarhet eller miljöpåverkan.

Snabb utvärdering av uppskalningspotential

Genom detta koncept erbjuder vi en snabb utvärdering av biobaserade material följt av tidig användarutvärdering och applikationstester. På detta vis kan du snabbt ta reda på potentialen för din idé samtidigt som vi vid framgångsrika tester kan genomföra uppskalningsförsök i industriell skala (10 – 100 kg) och därmed hjälpa dig att nå en högre TRL/CRL-nivå.

Marielle Henriksson

Kontaktperson

Marielle Henriksson

Projektledare, PhD

+46 10 516 62 58

Läs mer om Marielle

Kontakta Marielle
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Ligninbaserad kolfiber

Miljö med skräddarsydd utrustning samt unik kompetens främst för att utveckla en värdekedja för en kostnadseffektiv kolfiber, baserad på lignin från sulfatmassabruk.
Test & demo

LignoCity

LignoCity är i dag den enda anläggningen i världen med flexibel produktion av skräddarsydda ligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter för uppskalning. Lignin har potential att användas inom ett stort spann av slutapplikat…
Test & demo

Bioraffinaderi simulering

Här ges möjlighet att utvärdera bioraffinaderikoncept under utveckling. Den bygger på modeller och know-how som inte är öppet tillgängliga.
Projekt

Storskalig produktion av den starkaste nanocellulosa fibern

Ett svenskt forskningsteam har tagit fram en process som kan producera en unik fiber av cellulosabaserat biomaterial. Fibern har hittills oöverträffad mekanisk styrka och styvhet. Målet är att visa en tillverkningsprocess som går …
Projekt

BioPitch – svensk skog på fotbollsplaner

Konstgräsplaner behöver ifyllnadsmaterial i form av små korn för att få egenskaper som liknar planer med naturgräs. Materialet kallas infill och gör konstgräset säkrare att spela på. Underlaget ger efter mer som gräs gör och minsk…
Projekt

100 % fossilfria byggskivor och byggelement

I många byggmaterial med trä finns komponenter som är fossilt baserade som gör hela produkten svår att återvinna. Projektets syfte är att minska klimatbelastningen från ett sådant byggmaterial genom att designa produkten för återv…
Område

Bioekonomi

Vår miljöbelastning minskar kraftigt när vi byter ut produkter av fossila resurser till biobaserade alternativ. I en bioekonomi är alla produkter gjorda av förnybara resurser som råvara eller biprodukter från skog och jordbruk. Äm…
Test & demo

Nanocellulosa pilot

Pilotpark för framställning av nanocellulosa från olika typer av massa upp till 100 kilo per dygn.