Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kolhydrater och lignin

Växtbiomassa är ofta komplex och heterogen, och fullständig kemisk karaktärisering kräver en kombination av olika analysmetoder. De dominerande komponenterna är cellulosa, hemicellulosa och lignin. Små mängder av extraktivämnen och oorganiska föreningar förekommer också.

Syfte

Analys av neutrala kolhydrater samt syralösligt lignin och syraolöslig rest (sk Klasonlignin) är en viktig basanalysmetod eftersom den ger information om sammansättningen i den dominerande delen av materialet.

Baserat på resultaten kan man beräkna innehållet av cellulosa, hemicellulosa och lignin i det ursprungliga provet. Analysresultaten ger möjlighet att välja rätt råvara, styra processer och utveckla önskade produkter.

Metod

Proverna hydrolyseras i svavelsyra enligt SCAN CM-71. De solubiliserade monosackariderna kvantifieras med jonkromatografi (IC-PAD). Syraolösligt lignin bestämds gravimetriskt enligt TAPPI T222. Syralösligt lignin mäts med UV-spektrofotometri enligt TAPPI UM 250.
Analysen är ackrediterad enligt SS EN 17025.

Leveranser

Analysen ger innehållet av neutrala socker samt syralösligt lignin och syraolöslig rest (sk Klasonlignin) i mg per gram ved/massa. Om önskemål finns hjälper vi till att beräkna innehållet av cellulosa och hemicellulosa.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Kolhydrater och lignin i ettårsgrödor, ved och massa

Pris

Pris vid offertförfrågan

Erika Back
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.