Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bioeconomy Arena ska göra Sverige världsledande inom bioekonomi

I juni 2022 togs de första spadtagen för det som ska bli en ny pilothall i Örnsköldsvik för framtida bioraffinaderianläggningar. Hallen blir ett centrum för RISE verksamhet inom bioraffinaderi och i början av 2024 beräknas verksamheten vara i drift. Redan nu är investeringar runt om i landet långt framskridna. Vid LignoCity i Bäckhammar utanför Kristinehamn bygger man en anläggning för framställning av luktfritt lignin och nästa år kommer mobila testanläggningar för infångning och rening av koldioxid kunna börja användas av till exempel biogas- och massaindustrierna.

– Det som sker nu kommer helt klart kunna göra Sverige världsledande inom delar av den här verksamheten. Pilothallen i Örnsköldsvik kommer bli en nationell nod där aktörer inom forskning och industri möts och förverkligar idéer om hur biomassan kan användas för mesta möjliga nytta. Och när storföretag med restströmmar att ta tillvara möter växande techföretag med idéer om vad som kan göras så växer helt nya företagskluster fram. Jag tror att det här kommer bli en intressant miljö också för internationella bolag att förlägga forskningsanläggningar i anslutning till, säger Magnus Hallberg som är RISE divisionchef för Bioekonomi och hälsa.

– Det är klart att det statliga tillskottet på 350 miljoner för att bygga upp den här verksamheten spelar stor roll. Men det bygger ju på att det finns ett stort intresse i industrin också. Vi har under en tid upplevt ett hårt tryck på våra anläggningar, omställningen är något som händer nu, konstaterar Gustav Rogstrand som är enhetschef på RISE inom Bioraffinaderi och energi.

Ska förverkliga goda idéer

Satsningen bygger på en tydlig ansats att överbrygga ”dödens dal” mellan innovation och färdig produkt. I den flexibla pilothallen i Örnsköldsvik, liksom i verksamheterna runt om i landet, kommer företag kunna testa sina innovationer utan att börja från början med sådant som tillgång till ånga, avlopp och miljötillstånd.

Vill du diskutera frågor som rör bioekonomi med oss? Fyll i formuläret så hör vi av oss.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

– Goda idéer finns det inte brist på. Men ska de förverkligas krävs testbäddar, insikter om praktisk tillämpning och att aktörer med stora olikheter kan mötas under relativt jämlika förhållanden. Det där blir allt svårare, när både universitet och industri, ofta av kostnadsskäl, skär i de steg som behövs mellan idé och färdig produkt. Därför kan RISE spela stor roll. Här kan man dela kostnader för att bygga och nyttja infrastruktur, och samtidigt dela kompetens kring utveckling, processer och metoder. Inte minst för små och växande företag kan det vara svårt att bära kostnaderna för hela innovationsprocessen själv, men delar man dem med andra i samma situation och tar del av våra tjänster ser kalkylen bättre ut, förklarar Gustav Rogstrand.

Med större infrastruktur och mer möjligheter till samarbeten kommer också mycket mer att hända

Stor potential i förädling av biomassa

Av biomassa som tidigare använts i mindre utvecklad produktion eller restströmmar som inte använts alls, finns nu stor potentiell användning. När man kan få ligninet luktfritt kan det användas som en komponent i biobaserade inredningar, exempelvis i bilar. Själva koldioxiden från till exempel biogasproduktion kan användas för att framställa elektrobränsle eller andra kemiska byggstenar, och i slutändan bli till exempel biobaserad plast.

– Just koldioxidinfångning och rening är en testverksamhet där vi ser att våra piloter kan vara till stor nytta. Delar av industrin kanske inte sett hela värdet ännu, men då är RISE roll att identifiera behov och tydliggöra nyttor redan innan alla i industrin gjort det, slår Magnus Hallberg fast.

– Mängden biomassa är och kommer i framtiden vara ännu mer begränsad. Genom att driva på och möjliggöra testning kan vi säkra att användningen leder till mesta möjliga nytta och resurseffektivitet, både på kort och lång sikt. Även omställning till sådant som blir bryggor mot en helt biobaserad ekonomi kan göra skillnad, säger Gustav Rogstrand.

– Det kommer hända mer än vi tror. Vi har ju faktiskt inget val, utan omställningen är här. När RISE kunnat stödja så har vi gjort det utifrån det vi haft tillgång till. Och redan nu ser vi hur företag inom skilda områden som produktionsprocesser, hållbara kemikalier och slamhantering växer fram runt vår verksamhet. Med större infrastruktur och mer möjligheter till samarbeten kommer också mycket mer att hända, säger Magnus Hallberg med självklarhet.

Magnus Hallberg

Kontaktperson

Magnus Hallberg

Divisionschef Bioekonomi & hälsa

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.