Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AWARD: Autonomous warehouse and last mile delivery

Projektet syftar till att tillgängliggöra en logistikplattform som ska driftsättas hos en logistikoperatör. Plattformen kommer att nyttja en svärm av autonoma farkoster (markgående truckar och drönare) som är koordinerade genom avancerade planerings och schemaläggningsalgoritmer i syfte att öka effektiviteten inom lagerlokalen och vid last mile delivery

Syfte och mål

Utveckla en logistikplattform som nyttjar AI-tekniker för att koordinera en svärm av autonoma farkoster som förflyttar gods inom en lagerlokal och för last mile delivery då traditionella lösningar är dyra.

Utmaning

Utmaningen ligger i att optimera flödet och användningen av begränsade resurser genom automatisera truckar och använda avancerade planerings och schemaläggningstekniker. I förlängningen kommer styrning av drönare att ske på liknande vis för att leverera gods till närliggande kunder eller hubbar. För drönarapplikationen finns det många utmaningar; performance prediction, collision avoidance, safety at take-off and landing areas och mer därtill. Den enskilt största utmaningen är att få tillstånd att flyga utom synhåll (BVLOS).

Lösning

Genom att studera processerna i lagret och förstå vilka begränsningar som finns kommer en planerings och schemaläggningsalgoritm att tas fram för styrning av autonoma truckar. En maskinlärningskomponent kommer att hjälpa till att ta fram indata till planeraren. För drönarna ligger årets fokus på prestanda och genomförbarhet av uppdrag. Till viss mån kommer arbetet med collision avoidance att påbörjas.

Effekt

Plattformen AWARD kommer att hjälpa lagerverksamheter att förbättra kvalitet, punktlighet, utnyttjande av resurser och därmed lönsamhet.

Sammanfattning

Projektnamn

AWARD

Status

Pågående

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

365 dagar

Total budget

962250 EUR

Partner

Bright Cape Holdings, University of Trento, Fundazione Bruno Kessler, Budapest University of Technology and Economics

Finansiärer

EIT-Digital

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur