Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Användning av kalcinerade leror i cementbaserade materialer

Projektet är inriktat på att bedöma möjligheterna att använda svenska leror som tillsatsmaterial för tillverkning av betong med lägre miljöavtryck.

"Gröna" infrastrukturer av betong uppnås generellt genom användning av tillsatsmaterialer (SCM), vilket minskar koldioxidavtrycket på grund av att den mängd portlandcement som behövs för tillverkning av betongen minskas. Flygaska, slagg, kalksten, metakaolin eller kiseldioxid är de vanligaste SCM. Dock förväntas begränsningar av tillgången på de stora SCM, som slagg eller flygaska i den närmaste framtiden. Dessutom är vissa vanliga SCM, som kiseldioxid eller metakaolin, inte bara dyra utan kan heller inte användas i stora proportioner eftersom det kan påverka de tidiga egenskaperna hos färsk betong negativt.

Dessa begränsningar hos leror har det ägnats stor uppmärksamhet under de senaste åren. Leror har inte använts i sin fulla potential som ett tillsatsmaterial på grund av att det funnits gott om andra SCM tidigare. Det är känt att leror uppvisar pozzolaniska egenskaper när de aktiveras (genom t ex kalcinering) och kan reagera med cementets kalciumhydroxid. Energiförbrukningen och koldioxidutsläppen vid kalcinering av leror är lägre än vid cementklinkerproduktion. Att ersätta en del av portlandcementet med kalcinerade leror ökar därför hållbarheten hos bindemedelet.

För att klargöra möjligheterna för att använda av svenska lerresurser, föreslås ett projekt i tre steg. Steg I kommer att fokusera på att optimera aktiveringsprocessen för de olika lerorna. I steg II kommer reaktiviteten och pozzolaniteten hos lerorna i cementsystem att studeras. Slutligen kommer möjligheten att använda aktiverad lera i befintliga betong som används för infrastrukturer att undersökas i steg III.

Sammanfattning

Projektnamn

Clay-Cem

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

1,900,000 SEK

Partner

https://www.sgu.se/

Finansiärer

http://www.cbi.se/

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur