Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
3D-printat hajskinn
Foto: Johan Berglund

3D-printade biomimetiska mikrostrukturer mot marin påväxt

Marin påväxt är ett globalt problem, inte bara för sjöfart utan även för akvakultur, anläggningar för förnyelsebar energi (våg, vind och tidvatten), avsaltningsanläggningar och sensoriska system. För att förhindra påväxt används idag huvudsakligen miljöskadliga färger baserade på tungmetaller (koppar, zink) och/eller bredspektrum organiska biocider

Många organismer i havet får ingen påväxt utan har ett naturligt försvar som kan vara kemisk, mekanisk, fysisk (ytstruktur) eller en kombination. Av de ytstrukturer som finns karaktäriserade idag är den gemensamma nämnaren den hierarkiska ordningen från några µm upp till mm. Hittills har det varit svårt att tillverka ytor och strukturer med liknande hierarkisk ordning, och enklare modellytor har använts i inledande försök. I det här projektet skall vi med moderna avbildande metoder (µ-CT, SEM, AFM och TOF-SIMS) följt av 3D printing tillverka modellytor med matchande hydrofobicitet, kemisk funktionalitet och mikrostruktur som hos marina organismer. Effekten på marina påväxtorganismer som havstulpan, mussla, ostron, alg, sjöpung och mossdjur kommer att studeras både i laboratorieförsök och i fält. De hypoteser som kommer undersökas i projektet är effekt på organismers rörlighet över ytan, minskad adhesion vid etablering och effekt på receptornivå. Morfologi hos strukturerna i vattenlagring och vid tvätt kommer att följas för att kunna avgöra långtidsanvändandet av konceptet med biomimetisk mikrostruktur mot marin påväxt.

Sammanfattning

Projektnamn

Miljövänlig Antifouling

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2017-2019

Total budget

3 MSEK

Partner

RISE Research Institutes of Sweden - Medicinteknik, Chalmers - Mekanik och maritima vetenskaper, Göteborgs Universitet - Institutionen för marina vetenskaper, Ett projekt mellan RISE, Göteborgs Universitet och Chalmers tekniska högskola.

Finansiärer

FORMAS

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
Mattias Berglin

Kontaktperson

Mattias Berglin

Forskare

+46 10 516 58 97

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.