Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tillämpad tjänsteforskning och tjänsteinnovation

Att tillämpa tjänsteforskning betyder att vi utgår från en tjänstelogik när vi stödjer våra kunder och partners att möta sina och samhällets utmaningar och möjliggör för nya värdeerbjudanden som kan bli grunden för nya innovationer för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige.

Gränsen mellan varor och tjänster håller på att suddas ut. Vi behöver bättre kunskap om hur vi utvecklar framtidens tjänster som möter samhällets utmaningar och ökar vår omställningsförmåga.

För att utveckla tjänster behöver vi förändra hur vi ser på värdeskapande. RISE stödjer kunder och partners i att finna nya värden som gör oss mer resurseffektiva genom till exempel minskade råvarumaterial, bibehålla kvalité och nytta av offentliga tjänster när resurser för välfärd minskar eller som att dela på produkter istället för att äga samtidigt utan att ge avkall på slutanvändarens behov.

För att hjälpa våra kunder och partners tillämpar och utvecklar RISE tjänsteforskning i kombination med expertis inom design, innovationsledning, data, digitala lösningar, effektmätning, normkritik och social mobilisering. Vi har experimentella resurser som tjänstelabb, testbäddar och kunskapscenter som stöder utvecklingen av nya lösningar, arbetssätt och strukturer. Ofta sker det i mötet mellan offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle eftersom samskapande, system och användarcentrering är centrala perspektiv.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.