Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Beteende och beteendeförändringar

Varför gör vi människor som vi gör? Hur uppfattar vi, påverkas av och använder teknik, produkter och tjänster? Hur kan teknik vara ett stöd till att förändra ett beteende? Parallellt med utvecklingen av nya tekniska lösningar, så är det nödvändigt att förstå och grunda utvecklingen i människors beteende.

På RISE använder vi oss av en rad olika vetenskapliga och/eller design-orienterade metoder för att förstå samspelet mellan människa och teknik inom olika områden. Detta kan vara lika viktigt i en förbättringsprocess av en existerande teknik/tjänst/produkt/fysisk miljö (t ex i staden), som i utvecklingen av en helt ny. För att något ska skapa nytta för brukaren/användaren är det oftast en förutsättning att ha en god förståelse för hens behov, attityder och sammanhang.

Hur hushåll kan minska sin energianvändning är ett exempel på utmaning där det är nödvändigt att förstå beteendefrågor kopplat till aktiviteter som i sin tur förbrukar energi. Utan förståelse för t ex hur boende i flerbostadshus tvättar eller lagar mat i vardagen idag och vad de skulle kunna ändra, finns en risk att man satsar på energieffektiva lösningar som sen inte används, eller t o m aktivt motarbetas, därför att den inte stödjer de behov som de boende har (t ex hinna torka tvätten på bokad tvättid).

Ett annat exempel på utmaning är förändringsarbeten där man t ex vill införa livscykelbaserat tänkande i en organisation eller innovation för omställning. I dessa processer finns många komplexa frågor, inte minst tekniska och informationsmässiga, men forskning pekar på endast information sällan leder till ett ändrat beteende. För att lyckas med stora förändringsarbeten är det därför viktigt att även förstå och inkludera individens perspektiv. På RISE kan vi alltså hjälpa till med att öka kunskapen om beteendefrågor genom att göra studier av och med relevanta målgrupper. Men vi kan också hjälpa till att inkludera människan i utvecklingen (av t ex teknik, stadsmiljö) för att identifiera de bästa förutsättningarna för en hållbar omställning.

Vi har kompetens och tillämpar metoder från bl a sociologi och psykologi. Dessa innebär att vi t ex genomför intervjuer, enkäter, observationer, workshops och/eller fokusgrupper med användare. Vi kan göra både kvalitativa och kvantitativa analyser av insamlade data för att hitta viktiga insikter, frågor, kunskapsgap eller utmaningar som är relevanta att förstå och för att kunna göra en tjänst/system/produkt etc så bra som möjligt. Beroende på studiens upplägg kan vi ge designriktlinjer kopplat till det beteende som har studerats.

Vi som jobbar med beteendefrågor på RISE har stort intresse och kunskap om både människan och tekniken. Vi har lång erfarenhet av beteendefrågor kopplat till olika tekniska områden och att anpassa metoder så att det passar våra samarbetspartners behov och frågor. I och med vår unika position på RISE så är våra aktiviteter både grundade i forskning samtidigt som de är praktiknära och tillämpade.

Maria Håkansson

Kontaktperson

Maria Håkansson

Forskare

+46 10 516 55 46

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.