Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Inkluderande innovation

Genom att inkludera en mängd perspektiv och människor i utvecklandet av nya produkter, tjänster och samhällssystem blir det lättare att utröna vilka lösningar som kan göra största nytta och skapa mest värde – för alla.

Varför inkluderande innovation? 

Inkluderande Innovation är en ytterligare dimension till innovationsledning där jämställdhet, jämlikhet och normkreativ innovation går som en röd tråd genom hela innovationsprocessen, vilket leder till att vi kan ta fram bättre lösningar för alla. För att innovation ska blir mer träffsäker, relevant och kraftfull är den också är inkluderande.

Ett aktivt jämställdhetsarbete och ett normkritiskt arbetssätt kan bidra till nya arbetssätt, till upptäckt av nya målgrupper och, inte minst, till nya produkter och tjänster. Med ett mer inkluderande synsätt i innovationsprocessen kommer dessa i större utsträckning att vara mer målgruppsanpassade och kan då bättre möta behoven hos såväl kunder, användare och medborgare. En ökad medvetenhet om jämställdhet, mångfald och ett normkritiskt arbetssätt kommer på sikt att ge konkurrensfördelar.

Det finns många goda exempel där en inkludering gjort innovationer bättre.  Genom att aktivt tänka till kring olika typer av målgrupper och anpassa lösningar; både produkter & tjänster men också hela samhällssystem, utifrån olika människors behov, så hittar vi faktiskt lösningar som passar oss alla. Det kan vara att ta fram en kniv som handsvaga personer ska använda – troligtvis fungerar den även för en handstark. Det kan också handla om jämlika vårdköer, krocksäkra bilar, regionala utvecklingsplaner eller arbetsmiljön i en gruva. Alla olika aspekter ger oss bättre lösningar om vi tänker olika målgrupper/användare/intressenter.

Hur jobbar vi med inkluderande innovation? 

Vi jobbar med inkluderande innovation tillsammans med både näringsliv och offentlig sektor. I ett projekt börjar vi med att skapa en förståelse för olika människors nuvarande aktiviteter genom observationer, intervjuer, workshops och andra designmetoder. Vi adderar en normkritisk analys, där vi vänder och vrider på de normer som vi kan identifiera i samband med användandet av produkten/tjänsten. Vi studerar också vad som händer i omvärlden och hur det relaterar till aktiviteterna. Med detta som utgångspunkt designar vi produkter, tjänster eller system som möjliggör andra sätt att genomföra aktiviteter på.

Melinda From

Kontaktperson

Melinda From

Enhetschef

+46 10 516 56 18

Läs mer om Melinda

Kontakta Melinda
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.