Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Policylabb för policy- och regelverks­utveckling

För att den snabba teknikutvecklingen ska nå sin fulla potential behöver den stöttas av policy- och regelverksutveckling. RISE erbjuder policylabb där olika aktörer kan samarbeta för att hitta framgångsrika lösningar som bereder väg för ökad innovation.

Fordons- och transportnäringen förändras snabbt just nu. Elektrifiering, automation, uppkoppling samt delade tjänster driver på utvecklingen. Detta är bara ett exempel på områden där policy- och regelverksutveckling spelar stor roll för att tekniken ska kunna nyttjas till fullo. 

Policylabb utgår från helhetsbehovet

I ett policylabb arbetar deltagarna med konkreta fall utifrån användarnas behov. Hittills har teknikutvecklingen samt policy- och regelutveckling till stora delar varit skilda åt och utvecklats var för sig. Eftersom samhället blir allt mer komplext och teknikutvecklingen går allt snabbare behöver stuprörstänkandet bort och istället ersättas med andra arbetssätt där t.ex. ingenjörer, systemvetare, ekonomer, beteendevetare, miljövetare och jurister arbetar tillsammans för att ta ett större grepp kring helheten. I detta arbete är RISE den koordinerande parten som länkar samman olika kunskaper och kompetenser utifrån behov.

Verktygslåda för ökad innovationsförmåga

I policylabb ingår ett flertal arbetssätt som alla är typiska för design t.ex. design thinking. De olika arbetsmetoderna har till syfte att utvidga verktygslådan i syfte att boosta innovationsarbetet samt komplettera andra angreppssätt som teknikdrivna och affärsdrivna processer. Det handlar om att skapa bättre policyer och regelverk genom att vara öppen för nya idéer, nya arbetssätt, nya insikter och nya kunskaper.

Policylabb som neutral mötesplats

Policylabb syftar till att snabba på processen från att ett behov av ny policy och nya regler har identifierats till implementering av desamma. Policylabb syftar också till att skapa bättre policyer och regelverk genom att göra fler delaktiga i processen och på så sätt skapa regelverk som är anpassade till användarnas behov. Policylabb erbjuder också en neutral mötesplats där deltagare från näringsliv, akademi, myndigheter m.fl. kan träffas och diskutera policy och regelverk.

Kristina Andersson

Kontaktperson

Kristina Andersson

Senior Researcher / Legal expert

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.