Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign sätter fokus på hur det är att använda en produkt, hemsida eller tjänst. En interaktionsdesigner gör det så lättförståeligt och enkelt som möjligt för användarna.

Interaktionsdesign fokuserar på att produkter, tjänster, hemsidor med mera ska vara så lätta att begripa och använda som möjligt. Grunden ligger i designprinciper för utformning av gränssnitt och interaktionsmönster som vägleder användaren till att uppnå sitt mål. Interaktionsdesign innefattar hela flödet för användaren, hur gränssnittet ser ut, hur information presenteras och hur de olika stegen sitter ihop. Målet är en smidig användarupplevelse – interaktionsdesign fungerar som allra bäst när du som användare inte märker av att den existerar.

Interaktionsdesign handlar om att designa interaktionen mellan människa och system (exempelvis datorn, programmet, tjänsten). Interaktionsdesignern behöver ha god kännedom om hur människans kognitiva processer fungerar, och ofta behövs både förståelse för hur användare interagerar med systemet samt vad som krävs av systemet rent tekniskt för att realisera det (t.ex. vilken information som ska visas eller samlas in av användaren, och när). En användarcentrerad designprocess eftersträvar att den tekniska lösningen anpassas till användarens behov och vad denne vill uppnå. I verkligheten krävs dock ofta en del kompromisser mellan både användaren och systemet, beroende på projektets tid och budget.

Hur jobbar vi med interaktionsdesign? 

Vi jobbar med interaktion för design i forskning och tillsammans med näringsliv och offentlig sektor. I ett designprojekt börjar vi med att skapa en förståelse för människors nuvarande aktiviteter genom observationer, intervjuer, workshops och andra designmetoder. Vi studerar också vad som händer i omvärlden och hur det relaterar till aktiviteterna. Med detta som utgångspunkt designar vi produkter, tjänster eller system som möjliggör andra sätt att genomföra aktiviteter på. Ofta skapar vi prototyper för att kunna testa idéer i ett tidigt stadie och utvärdera dem med människor i deras liv. Med detta arbetssätt kan vi skapa hållbara och attraktiva lösningar för människor, industri och samhälle.

Jennie Lindroth

Kontaktperson

Jennie Lindroth

Forskare

Läs mer om Jennie

Kontakta Jennie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Elsa Vaara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.