Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Design för systemisk transformation

Värdebaserade, designdrivna processer för att möjliggöra transformation som kreativt hanterar samhällsutmaningar utifrån ett systemperspektiv.

Komplexa samhällsutmaningar kräver angreppssätt och samarbetssätt som kan hantera den komplexitet som uppstår i olika system. Vår expertis, ”Design för systemtransformation” bygger på design och designforskning, och inkluderar expertis inom kreativa innovationsmetoder, konstnärlig intervention, digital etik, organisatorisk transformationsförmåga och design för transformations-praktiker (Design for Transforming Practices).  

Genom inkluderande samskapande och prototypande adresserar vi transformation av komplexa system, som t ex mobilitet i stadsmiljöer, hälsa och sjukvård, och stora organisationer. Vi bjuder in aktörer som tillhör olika delar av samhället och tar med dem på en förändrings och lärprocess som guidas av design, och där vi utforskar vi synergier på flera plan.

Tillsammans landar vi i nya sätt att förstå och hantera utmaningar och mål, oväntade sätt att interagera, nya tjänster, policy och affärsmodeller.

Ambra Trotto

Kontaktperson

Ambra Trotto

Forskare

+46 73 065 91 80

Läs mer om Ambra

Kontakta Ambra
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Design for longlivity

Design for longlivity vill genom digitalisering, designkunskap och innovationsutveckling bidra en hållbar tillväxt och innovationskraft inom kulturella och kreativa näringar i övre Norrland.
Projekt

The Pink Initiative

The Pink Initiative has established a design-driven transformative ecosystems in the context of the Umeå region.
Projekt

Designdrivet ekosystem för att utforska en hållbara framtid

The Pink fokuserar på designdriven metodik, utforskande prototyper och kompetensutveckling för dynamiskt och meningsfullt transformationsarbete. Som medlem tar man en aktiv roll i ett kontinuerligt kunskapsutbyte och samskapar en …
Pressmeddelande

Hållbar design stärker den kreativa sektorn i norr

Den kulturella och kreativa sektorn spelar en avgörande roll för utvecklingen av hållbara, attraktiva och levande samhällen. Men under det senaste året har dessa branscher drabbats hårt av pandemin. Samtidigt spås en befolkningsök…
Projekt

DesignIT

Projektet DesignIT är ett treårigt projekt som riktar sig till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Genom konkreta innovationsprojekt med forskare på RISE ska projektet öka företagens kompetens och erfarenhet …
Område

Design

Vad kan hjälpa oss med utmaningar såsom undernäring bland äldre, samhällets klimatpåverkan och små kommuners ekonomi? Svaret är design. I Umeå, för att nämna ett exempel, väljer fler att åka kollektivt tack vare en busshållplats d…
Projekt

FINEST Labb för systeminnovation

FINEST Systeminnovationslabb är ett labb för samverkan och lärande i utveckling av lösningar på systemiska och komplexa utmaningar i värdekedjan i en iterativ och experimenterande process.
Tjänst

Transformations- partnerskapet

I Transformationspartnerskapet kurerar RISE multipartssamarbeten och deltagandeprocesser för att skapa synergier och systemförändring kopplat till aktuella samhällsutmaningar.