Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Normkreativ innovation

Normer är allmänt delade, ofta underförstådda, regler för hur vi förväntas bete oss i mindre grupper eller i samhället i stort. Med normkreativ innovation analyserar vi normerna, lär oss var våra blinda idéfläckar finns och förstår hur vi kan bemästra normer, snarare än omedvetet styras av dem. När vi lyckas skapar vi bättre, innovativare och mer inkluderande lösningar, produkter och tjänster. 

Normkreativ idégenerering
Foto: Julia Jonasson
Normkreativ idégenerering

Med hjälp av normkritisk analys kan vi stötta industri och samhälle att systematiskt identifiera de oskrivna regler som begränsar och styr vår innovationsförmåga. Det kan till exempel handla om vem som får delta i innovationsarbetet, vems bidrag som anses vara innovativt, vad som hindrar oss från att tänka stort och nytt och hitta de där riskabla och briljanta lösningarna.

Vi ställer frågor som Varför ses IT oftare som en innovativ bransch än hemsjukvården? Varför ser borrmaskiner och elvispar så olika ut när båda ska ligga bra i handen och få metallbitar att snurra?

Dessutom tittar vi på samhället utifrån ett systemperspektiv och ställer frågor om varför vi så lätt tror att bristande systemdesign är samma sak som att människor är bristfälliga. 

När vi kritiskt analyserat hur normer påverkar oss kombinerar vi, tillsammans med våra industri- och samhällspartner, analysen med designmetoder och tar fram normkreativa lösningar som bygger på en större förståelse för användare och kunder och därför leder till bättre, mer innovativa och inkluderande produkter, lösningar och tjänster. 


Här visas hur normkritik omsattes i normkreativitet och hur det ledde till en förståelse att avfallssystemet utformats för ett samhälle där alla antas ha tillgång till bil.

Med en bättre förståelse för hur normer inom avfallssystemet styrt systemets utformning kunde Borås Energi och Miljö, Borås stad, AB Bostäder, Högskolan i Borås och Devrex AB arbeta tillsammans med RISE för att ta fram en normkreativ lösning som bättre mötte behoven hos boende och som dessutom bidrar till ett mindre bilberoende samhälle. 


Kontaktperson

Julia Jonasson Tolv

Projektledare

+46 10 516 59 35
julia.jonasson@ri.se

Läs mer om Julia