Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Status för energianvändning för datacenter och krypto-utvinning i Sverige Energimyndigheten

Status för energi-användningen i datacenter och krypto-utvinning i Sverige

27 februari 2023, 20:06

Svenska energimyndigheten har bett RISE skapa en grund för att kontinuerligt följa utvecklingen av energianvändningen för digital infrastruktur och digitala system, särskilt datacenter och kryptovalutautvinning, samt dess påverkan på energisystemet. Energimyndigheten har publicerat sin slutrapport. 

RISE har skrivit två underlagsrapporter som också har publicerats av myndigheten.

Den första rapporten diskuterar energiförbrukningen hos datacenter och deras bidrag till digitaliseringen och den gröna omställningen av branscher. Trots anspråk hos media om hög energianvändning utgör datacentrens energianvändning endast 1–2% av den globala elanvändningen. Studien omfattar olika typer av datacenterinfrastrukturer, från små in-house-serverrum till stora molnanläggningar.

Rapporten föreslår ett rapporteringskrav baserat på en regeringspolicy för datacenteroperatörer för att förbättra öppenhet och noggrannhet i energibedömningar. Datacenter kan bidra positivt till energisystem genom att utföra effekttoppsbegränsning, och energiarbitrage, använda energi vid låg belastning, samt utnyttja överskottsvärme för uppvärmningsapplikationer. Den svenska datacenterindustrin är i framkant när det gäller hållbarhet, med en växande mängd innovationer och produkter som kommer från sektorn.

Den svenska datacentermarknaden har upplevt en betydande tillväxt de senaste åren, drivet av den ökade närvaron av stora molnföretag i landet. Den nuvarande energianvändningen för datacenter i Sverige uppskattas av RISE till 2,8–3,2 TWh under år 2022. Trenden med ökad energianvändning förväntas fortsätta, men i en långsammare takt, på grund av de nya skattereglerna och den ekonomiska nedgången. Studien förutspår att energianvändningen för datacenter i Sverige kommer att nå 4,0–4,4 TWh år 2025, med en mer försiktig uppskattning på 4,4–5,2 TWh år 2030.

Den andra rapporten erbjuder en bedömning av energianvändningen i samband med kryptovalutautvinning i Sverige och dess påverkan på energisystemet. Framväxande teknologier som blockkedjor, som möjliggör användning av kryptovalutor, har drivit efterfrågan på infrastruktur och energianvändning. Vissa kryptovalutor kräver emellertid en betydande mängd el för konsensusbeslut baserad på proof-of-work, bevis genom beräkningar, vilket leder till miljöproblem. Rapporten fokuserar på infrastrukturer för kryptovalutautvinning, specifikt datacenter som innehåller grafiska processorenheterna, ASIC-utvinningssystem och kylutrustning.

Energianvändningen har varit stabil sedan 2021 och uppskattas vara 1–1,5 TWh per år i Sverige och förväntas minska till under 1 TWh fram till 2025 på grund av olika faktorer. Rapporten diskuterar också potentialen för datacenter för kryptovalutautvinning att samverka med kraft- och värmenät. Slutligen framhåller rapporten framväxten av nya konsensusbeslutsmekanismer, såsom proof-of-stake, bevis genom ägande, som kan minska energianvändningen.

Länk till energimyndighetens nyhet med publicerade rapporter: https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2023/nya-metoder-behovs-fo…

Tor Björn Minde
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jeanette Petersson
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-29

2024-06-24

2024-06-20

2024-06-19

2024-06-05

2024-05-26

2024-05-15

2024-05-14

2024-05-03

2024-04-11

2024-04-05

2024-04-02

2024-04-01

2024-03-10

2024-01-30

2024-01-17

2024-01-14

2024-01-03

2023-12-22

2023-12-20

2023-12-18

2023-12-12

2023-12-09

2023-11-30

2023-11-28

2023-11-20

2023-11-17

2023-11-12

2023-11-05

2023-10-29

2023-10-24

2023-10-22

2023-10-10

2023-10-08

2023-10-06

2023-09-22

2023-09-20

2023-09-13

2023-08-29

2023-08-28

2023-08-16

2023-08-07

2023-07-19

2023-06-30

2023-06-26

2023-06-23

2023-06-05

2023-06-02

2023-05-16

2023-05-05

2023-04-26

2023-04-26

2023-04-24

2023-04-22

2023-04-22

2023-04-12

2023-04-03

2023-03-31

2023-03-24

2023-03-08

2023-02-28

2023-02-27

2023-01-29

2023-01-25

2023-01-18

2023-01-16

2022-12-22

2022-12-20

2022-12-14

2022-11-18

2022-10-21

2022-10-12

2022-10-10

2022-10-07

2022-10-05

2022-10-01

2022-09-26

2022-09-20

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-14

2022-09-12

2022-09-09

2022-09-06

2022-08-31

2022-06-30

2022-06-05

2022-06-01

2022-05-31

2022-05-29

2022-05-22

2022-05-17

2022-05-13

2022-05-04

2022-04-26

2022-04-13

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-06

2022-04-05

2022-03-28

2022-03-25

2022-03-15

2022-02-26

2022-02-26

2022-02-25

2022-02-18

2022-02-16

2022-02-15

2022-02-10

2022-01-28

2022-01-18

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-03

2021-12-30

2021-12-29

2021-12-23

2021-12-21

2021-12-18

2021-12-15

2021-12-14

2021-12-09

2021-12-02

2021-11-24

2021-11-19

2021-11-18

2021-11-16

2021-11-10

2021-11-08

2021-11-04

2021-11-03

2021-10-19

2021-10-16

2021-10-15

2021-10-13

2021-10-10

2021-10-10

2021-10-08

2021-10-07

2021-10-06

2021-09-14

2021-08-23

2021-08-19

2021-07-10

2021-07-08

2021-07-07

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-30

2021-06-28

2021-06-23

2021-06-13

2021-06-07

2021-06-07

2021-06-05

2021-06-02

2021-05-30

2021-05-06

2021-04-20

2021-03-27

2021-03-21

2021-03-10

2021-03-10

2021-02-11

2021-01-15

2021-01-14

2021-01-08

2021-01-07

2021-01-04

2020-12-30

2020-12-30

2020-12-28

2020-12-11

2020-12-11

2020-11-28

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-20

2020-11-20

2020-11-16

2020-11-12

2020-11-10

2020-11-05

2020-11-04

2020-10-22

2020-10-21

2020-10-08

2020-10-05

2020-10-02

2020-09-30

2020-09-24

2020-09-17

2020-09-11

2020-08-31

2020-08-10

2020-07-07

2020-07-06

2020-07-05

2020-07-05

2020-07-03

2020-07-01

2020-06-30

2020-06-29

2020-05-29

2020-05-11

2020-04-20

2020-04-13

2020-03-28

2020-02-10

2020-01-29

2020-01-17

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-17

2019-12-06

2019-11-26

2019-11-18

2019-10-25

2019-10-11

2019-09-11

2019-09-04

2019-08-27

2019-08-22

2019-08-13

2019-08-01

2019-07-29

2019-07-26

2019-07-26

2019-06-27

2019-06-26

2019-06-05

2019-06-05

2019-05-24

2019-05-09

2019-05-08

2019-05-08

2019-04-10