Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Edge modul snabbkoppling CEJN 5G

5G-moduler med snabbkopplingar minskar belastningen på elnäten och optimerar fältarbetet

07 januari 2021, 17:02

Teknik inom datacenter utvecklas kontinuerligt. Med införande av industri 4.0 (digitalisering av industrin) och 5G finns det en större efterfrågan på maskininlärning och AI (artificiell intelligens). CEJN är en del av ett forskningsprojekt som undersöker hur 5G-moduler, utformade för hållbar kantberäkning, minskar belastningen på elnäten och optimerar fältdriften.

RISE ICE-datacenter, den ledande forskningsanläggningen för datacenter i Europa, driver ett projekt med fokus på hållbara och effektiva datacenter, moln och analytiska plattformar. Inom detta projekt har en 5G-modul konstruerats för att möjliggöra innovationer och applikationer för AI och cybersäkerhet för den offentliga sektorn. 5G-modulen är utformad för hållbar edgeberäkning. CEJN förser detta projekt med snabbkopplingar för att möjliggöra mobilitet för applikationer på begäran. ”

Målet med forskningen är den inkommande kraften till ett datacenter och att stabilisera kraftnätet så att den genomsnittliga belastningen på nätet kan ökas och även fungera offline”, säger Mattias Vesterlund, Senior Researcher vid RISE ICE datacenter, och fortsätter.

"Genom att göra detta kommer stressen i elnätet att minskas och jämnare belastas."

5G-modul för ökande behov av AI Genom tiderna har energi utvecklats genom olika faser och stadier. Vi är nu i en fas där maskininlärning och AI spelar och kommer att spela en större roll med ingången till 5G. Branschen har ett stigande behov av AI och maskininlärning för att kontrollera produktionen. 5G-modulen är konstruerad för det ökande behovet av AI.

Med hjälp av datorkraft kan defekta produkter upptäckas och framtida sådana förhindras. På ICE-democentret och tillsammans med flera partners visas en 5G edge-modul med ett mikrodatacenter hur denna teknikera behöver den här typen av lösning på plats. Och så fungerar det:

1. Modulen är ansluten till ett kraft- och kylmikrosystem, vilket möjliggör driftsoptimering, dvs för användning av förnybara energikällor såsom lokalt producerad fotovolta och fri kylning. Den primära kylkällan går till distributionsenheten och sedan tillbaka till modulen. 5G-modul ansluten till kraft- och kylmikronät

2. Modulen tas sedan enkelt med på en kroklastbil och transporteras till industrin för installation där det finns behov av maskininlärning eller datorkraft. 5G-moduler transporteras till webbplatsen för on-demand databehandlingskrav

3. För snabb och enkel anslutning och frånkoppling av modulen ansluts el, data och vätskekylning via en utloppslåda på modulen. För vätskekylanslutningen används snabbkopplingslösningar för att möjliggöra enkel rörlighet utan att tömma systemet för kylvätska.

Snabbkopplingar ökar mobiliteten hos 5G-modulen och vätskekylsystemet levereras förfylld med kylvätska (1) Flytande kylvätska kommer in genom den första anslutningen och sedan (2) ut genom anslutningen bredvid den. Vid den tredje anslutningen (3) avlägsnas kondensvatten.

Snabbkopplingar möjliggör en flexibel lösning Snabbkopplingar kan ses som en liten del av det totala projektet, men ändå mycket viktigt. Utan snabbkontakter skulle 5G-modulen inte kunna vara så mobil och flexibel som den behöver för att vara effektiv.

”Snabbkopplingar gör att den här modulen kan vara en flexibel lösning eftersom den enkelt kan anslutas och kopplas bort”, säger Mattias.

Att använda snabbkopplingar innebär också att kundernas krav kan tillgodoses i större utsträckning även när kraven förändras. I tider när det finns ett ökat behov av datorkraft kan modulen enkelt bytas ut mot en mer kraftfull modul.

Modulen på democentret använder CEJN ultraFLOW snabbkopplingar, en serie lätta kopplingar utan spill - vilket är viktigt när du arbetar med elektronik som uppfyller kraven. No-spill-funktionen gör det också möjligt att arbeta med förfyllda kylmoduler, och därmed finns det inget behov av att tömma och fylla på systemet med kylvätska vid frånkoppling och anslutning.

”CEJN ultraFLOW uppfyller alla krav för detta projekt vad gäller kvalitet och tillförlitlighet”, avslutar Mattias.

När projektet är klart hoppas RISE ICE att inspirera företag att sälja den här modulen till tillverkningsindustrin. Eftersom RISE arbetar för den offentliga sektorn strävar de inte efter egen lönsamhet utan stöder företag med kunskap och teknik.

Mattias Vesterlund

Mattias Vesterlund

Projektledare

+46 10 228 44 41

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jonas Gustafsson

Jonas Gustafsson

Research program manager

+46 70 333 00 35

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-07-19

2024-07-16

2024-07-15

2024-06-29

2024-06-24

2024-06-20

2024-06-19

2024-06-05

2024-05-26

2024-05-15

2024-05-14

2024-05-03

2024-04-11

2024-04-05

2024-04-02

2024-04-01

2024-03-10

2024-01-30

2024-01-17

2024-01-14

2024-01-03

2023-12-22

2023-12-20

2023-12-18

2023-12-12

2023-12-09

2023-11-30

2023-11-28

2023-11-20

2023-11-17

2023-11-12

2023-11-05

2023-10-29

2023-10-24

2023-10-22

2023-10-10

2023-10-08

2023-10-06

2023-09-22

2023-09-20

2023-09-13

2023-08-29

2023-08-28

2023-08-16

2023-08-07

2023-07-19

2023-06-30

2023-06-26

2023-06-23

2023-06-05

2023-06-02

2023-05-16

2023-05-05

2023-04-26

2023-04-26

2023-04-24

2023-04-22

2023-04-22

2023-04-12

2023-04-03

2023-03-31

2023-03-24

2023-03-08

2023-02-28

2023-02-27

2023-01-29

2023-01-25

2023-01-18

2023-01-16

2022-12-22

2022-12-20

2022-12-14

2022-11-18

2022-10-21

2022-10-12

2022-10-10

2022-10-07

2022-10-05

2022-10-01

2022-09-26

2022-09-20

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-14

2022-09-12

2022-09-09

2022-09-06

2022-08-31

2022-06-30

2022-06-05

2022-06-01

2022-05-31

2022-05-29

2022-05-22

2022-05-17

2022-05-13

2022-05-04

2022-04-26

2022-04-13

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-06

2022-04-05

2022-03-28

2022-03-25

2022-03-15

2022-02-26

2022-02-26

2022-02-25

2022-02-18

2022-02-16

2022-02-15

2022-02-10

2022-01-28

2022-01-18

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-03

2021-12-30

2021-12-29

2021-12-23

2021-12-21

2021-12-18

2021-12-15

2021-12-14

2021-12-09

2021-12-02

2021-11-24

2021-11-19

2021-11-18

2021-11-16

2021-11-10

2021-11-08

2021-11-04

2021-11-03

2021-10-19

2021-10-16

2021-10-15

2021-10-13

2021-10-10

2021-10-10

2021-10-08

2021-10-07

2021-10-06

2021-09-14

2021-08-23

2021-08-19

2021-07-10

2021-07-08

2021-07-07

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-30

2021-06-28

2021-06-23

2021-06-13

2021-06-07

2021-06-07

2021-06-05

2021-06-02

2021-05-30

2021-05-06

2021-04-20

2021-03-27

2021-03-21

2021-03-10

2021-03-10

2021-02-11

2021-01-15

2021-01-14

2021-01-08

2021-01-07

2021-01-04

2020-12-30

2020-12-30

2020-12-28

2020-12-11

2020-12-11

2020-11-28

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-20

2020-11-20

2020-11-16

2020-11-12

2020-11-10

2020-11-05

2020-11-04

2020-10-22

2020-10-21

2020-10-08

2020-10-05

2020-10-02

2020-09-30

2020-09-24

2020-09-17

2020-09-11

2020-08-31

2020-08-10

2020-07-07

2020-07-06

2020-07-05

2020-07-05

2020-07-03

2020-07-01

2020-06-30

2020-06-29

2020-05-29

2020-05-11

2020-04-20

2020-04-13

2020-03-28

2020-02-10

2020-01-29

2020-01-17

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-17

2019-12-06

2019-11-26

2019-11-18

2019-10-25

2019-10-11

2019-09-11

2019-09-04

2019-08-27

2019-08-22

2019-08-13

2019-08-01

2019-07-29

2019-07-26

2019-07-26

2019-06-27

2019-06-26

2019-06-05

2019-06-05

2019-05-24

2019-05-09

2019-05-08

2019-05-08

2019-04-10