Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
ICE datacenter forskning innovation testbädd experiment AI moln IT infrastruktur edge mikronät tariffer

Smart integrering av Elnät, Mikronät och Datacenter

01 juni 2022, 12:55

Med hjälp av machine learning och artificiell intelligens är det möjligt att reducera driftkostnaden av ett datacentermikronät och med ett variabelt elpris främjas användning av förnyelsebar energi. 

Den ökade utbyggnaden av ICT-sektorn och med introduceringen av IoT samt 5G har gjort datacenter till en del av den industriella ekologin. Datacenter är en energikrävande industri och använder cirka 1 – 2% av den globala elproduktionen, där detta projekt syftade till att studera hur elprissättningen kan påverka datacenterdriften. För att göra det studerades ett datacentermikronät på RISE ICE innehållande ett mikronät med en styrenhet för solpaneler och batterilagring, en kylare med möjlighet till fri kylning och ett kyl-lager. Detta gjordes genom att först skapa en modell av datacentrets mikronät som är basen för driftoptimering och självoptimering genom att använda ”reinforcement learning”. Som ett sista steg användes modellen för utvärdering av olika effekt- och energitariffer. 

Datacentermikronätet modellerades i MATLAB och Simulink med en upplösning på 1 timme. Mikronätsdriften optimerades genom att använda linjär programmering, rutnätssökning, brute force och systemidentifiering. För att analysera prissättningen av el tillämpas olika tariffer, enkel tariff, tidstariff, effekttariff samt tid- och effekttariff. 

Resultaten visar att tariffer är ett bra sätt att påverka driften av datacentret för att ta tillvara både på nät- och egenproducerad förnybar kraft. Genom detta skulle ett mikronät påverka elnätet och öka dess utnyttjande. Med ett rörligt elpris skulle användningen av batterier kunna uppmuntras. En kombination av en rörlig energiavgift och effektavgift är bra för att göra driftoptimering möjlig och samtidigt minska toppeffektbelastningen. Optimeringen visar att det är möjligt att minska driftkostnaden för datacentret och på så sätt få tillbaka en del av investeringarna utan att förkorta batteritiden. En självoptimeringsalgoritm kan lyckas hitta den optimala styrplanen för att minska driftskostnaderna inom en angiven tidshorisont. 

Tina Stark

Tina Stark

Forsknings-och utvecklingsingenjör

+46 10 228 46 34

Läs mer om Tina

Kontakta Tina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Mattias Vesterlund

Mattias Vesterlund

Projektledare

+46 10 228 44 41

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-29

2024-06-24

2024-06-20

2024-06-19

2024-06-05

2024-05-26

2024-05-15

2024-05-14

2024-05-03

2024-04-11

2024-04-05

2024-04-02

2024-04-01

2024-03-10

2024-01-30

2024-01-17

2024-01-14

2024-01-03

2023-12-22

2023-12-20

2023-12-18

2023-12-12

2023-12-09

2023-11-30

2023-11-28

2023-11-20

2023-11-17

2023-11-12

2023-11-05

2023-10-29

2023-10-24

2023-10-22

2023-10-10

2023-10-08

2023-10-06

2023-09-22

2023-09-20

2023-09-13

2023-08-29

2023-08-28

2023-08-16

2023-08-07

2023-07-19

2023-06-30

2023-06-26

2023-06-23

2023-06-05

2023-06-02

2023-05-16

2023-05-05

2023-04-26

2023-04-26

2023-04-24

2023-04-22

2023-04-22

2023-04-12

2023-04-03

2023-03-31

2023-03-24

2023-03-08

2023-02-28

2023-02-27

2023-01-29

2023-01-25

2023-01-18

2023-01-16

2022-12-22

2022-12-20

2022-12-14

2022-11-18

2022-10-21

2022-10-12

2022-10-10

2022-10-07

2022-10-05

2022-10-01

2022-09-26

2022-09-20

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-14

2022-09-12

2022-09-09

2022-09-06

2022-08-31

2022-06-30

2022-06-05

2022-06-01

2022-05-31

2022-05-29

2022-05-22

2022-05-17

2022-05-13

2022-05-04

2022-04-26

2022-04-13

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-06

2022-04-05

2022-03-28

2022-03-25

2022-03-15

2022-02-26

2022-02-26

2022-02-25

2022-02-18

2022-02-16

2022-02-15

2022-02-10

2022-01-28

2022-01-18

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-03

2021-12-30

2021-12-29

2021-12-23

2021-12-21

2021-12-18

2021-12-15

2021-12-14

2021-12-09

2021-12-02

2021-11-24

2021-11-19

2021-11-18

2021-11-16

2021-11-10

2021-11-08

2021-11-04

2021-11-03

2021-10-19

2021-10-16

2021-10-15

2021-10-13

2021-10-10

2021-10-10

2021-10-08

2021-10-07

2021-10-06

2021-09-14

2021-08-23

2021-08-19

2021-07-10

2021-07-08

2021-07-07

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-30

2021-06-28

2021-06-23

2021-06-13

2021-06-07

2021-06-07

2021-06-05

2021-06-02

2021-05-30

2021-05-06

2021-04-20

2021-03-27

2021-03-21

2021-03-10

2021-03-10

2021-02-11

2021-01-15

2021-01-14

2021-01-08

2021-01-07

2021-01-04

2020-12-30

2020-12-30

2020-12-28

2020-12-11

2020-12-11

2020-11-28

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-20

2020-11-20

2020-11-16

2020-11-12

2020-11-10

2020-11-05

2020-11-04

2020-10-22

2020-10-21

2020-10-08

2020-10-05

2020-10-02

2020-09-30

2020-09-24

2020-09-17

2020-09-11

2020-08-31

2020-08-10

2020-07-07

2020-07-06

2020-07-05

2020-07-05

2020-07-03

2020-07-01

2020-06-30

2020-06-29

2020-05-29

2020-05-11

2020-04-20

2020-04-13

2020-03-28

2020-02-10

2020-01-29

2020-01-17

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-17

2019-12-06

2019-11-26

2019-11-18

2019-10-25

2019-10-11

2019-09-11

2019-09-04

2019-08-27

2019-08-22

2019-08-13

2019-08-01

2019-07-29

2019-07-26

2019-07-26

2019-06-27

2019-06-26

2019-06-05

2019-06-05

2019-05-24

2019-05-09

2019-05-08

2019-05-08

2019-04-10