Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
hållbarhet digitala tjänster ICE

Öka slutanvändarnas medvetenhet om miljöpåverkan från programvara.

05 juli 2021, 13:40

Examensarbete 2021 av Anne Keller vid RISE.

Med det växande energibehovet kopplat till användningen av data och mer specifikt digitala tjänster krävs åtgärder för att göra mjukvaruteknikindustrin hållbar både nu och i framtiden. Det finns olika aspekter att tänka på när man talar om hållbar programvara. Både aspekten av att utveckla hållbar programvara och hur mycket du som slutanvändare använder programvaran och därmed hur mycket energi du använder.

Målet med denna avhandling var att ta reda på hur det är möjligt genom programvara att påverka slutanvändarna till att bli mer medvetna om den påverkan de har på miljön samtidigt som man använder olika program och samtidigt se till att framtida programvara är hållbar.

Metoden som användes för att nå uppsatsens mål var en undersökande fallstudie. Detta bestod av en litteraturstudie för att skapa en grund för undersökningen i studien. Därefter genomfördes intervjuer baserat på undersökningsresultaten för att fördjupa och bredda den kunskap som erhållits genom undersökningen. Slutligen sammanställdes en checklista med förslag på hur man påverkar användarna av programvara baserat på de tre föregående stegen. Denna checklista validerades ytterligare med hjälp av en fokusgrupp.

Litteraturöversikten resulterade i en förståelse för fältet och tidigare genomförd forskning. Därefter resulterade undersökningen i en förståelse för egenskaperna hos slutanvändarna av digitala tjänster och programvara. I och med att intervjuerna resulterade i en djupare kunskap och förståelse för vad de bästa sätten att påverka slutanvändarna att agera mer hållbart skulle vara. Slutligen var studiens allmänna resultat och bidrag en checklista som består av förslag på hur man kan göra slutanvändarnas medvetenhet om programvarans miljöpåverkan öka samt vad man ska tänka på och vad man inte ska göra i detta avseende.

Man kan dra slutsatsen att det finns ett behov av att öka medvetenheten hos slutanvändare av programvara för att de ska kunna handla mer hållbart. Vidare kan man dra slutsatsen att det bör finnas information för att öka denna medvetenhet och att den i sin tur bör baseras på slutanvändarens individuella motivatorer. Sammantaget kan man dra slutsatsen att den viktigaste aspekten är att genom den tillhandahållna checklistan försöka göra slutanvändarna medvetna om att det oavsett vilken programvara de använder, påverkar det miljön.

2024-06-20

2024-06-19

2024-06-05

2024-05-26

2024-05-15

2024-05-14

2024-05-03

2024-04-11

2024-04-05

2024-04-02

2024-04-01

2024-03-10

2024-01-30

2024-01-17

2024-01-14

2024-01-03

2023-12-22

2023-12-20

2023-12-18

2023-12-12

2023-12-09

2023-11-30

2023-11-28

2023-11-20

2023-11-17

2023-11-12

2023-11-05

2023-10-29

2023-10-24

2023-10-22

2023-10-10

2023-10-08

2023-10-06

2023-09-22

2023-09-20

2023-09-13

2023-08-29

2023-08-28

2023-08-16

2023-08-07

2023-07-19

2023-06-30

2023-06-26

2023-06-23

2023-06-05

2023-06-02

2023-05-16

2023-05-05

2023-04-26

2023-04-26

2023-04-24

2023-04-22

2023-04-22

2023-04-12

2023-04-03

2023-03-31

2023-03-24

2023-03-08

2023-02-28

2023-02-27

2023-01-29

2023-01-25

2023-01-18

2023-01-16

2022-12-22

2022-12-20

2022-12-14

2022-11-18

2022-10-21

2022-10-12

2022-10-10

2022-10-07

2022-10-05

2022-10-01

2022-09-26

2022-09-20

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-14

2022-09-12

2022-09-09

2022-09-06

2022-08-31

2022-06-30

2022-06-05

2022-06-01

2022-05-31

2022-05-29

2022-05-22

2022-05-17

2022-05-13

2022-05-04

2022-04-26

2022-04-13

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-06

2022-04-05

2022-03-28

2022-03-25

2022-03-15

2022-02-26

2022-02-26

2022-02-25

2022-02-18

2022-02-16

2022-02-15

2022-02-10

2022-01-28

2022-01-18

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-03

2021-12-30

2021-12-29

2021-12-23

2021-12-21

2021-12-18

2021-12-15

2021-12-14

2021-12-09

2021-12-02

2021-11-24

2021-11-19

2021-11-18

2021-11-16

2021-11-10

2021-11-08

2021-11-04

2021-11-03

2021-10-19

2021-10-16

2021-10-15

2021-10-13

2021-10-10

2021-10-10

2021-10-08

2021-10-07

2021-10-06

2021-09-14

2021-08-23

2021-08-19

2021-07-10

2021-07-08

2021-07-07

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-30

2021-06-28

2021-06-23

2021-06-13

2021-06-07

2021-06-07

2021-06-05

2021-06-02

2021-05-30

2021-05-06

2021-04-20

2021-03-27

2021-03-21

2021-03-10

2021-03-10

2021-02-11

2021-01-15

2021-01-14

2021-01-08

2021-01-07

2021-01-04

2020-12-30

2020-12-30

2020-12-28

2020-12-11

2020-12-11

2020-11-28

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-20

2020-11-20

2020-11-16

2020-11-12

2020-11-10

2020-11-05

2020-11-04

2020-10-22

2020-10-21

2020-10-08

2020-10-05

2020-10-02

2020-09-30

2020-09-24

2020-09-17

2020-09-11

2020-08-31

2020-08-10

2020-07-07

2020-07-06

2020-07-05

2020-07-05

2020-07-03

2020-07-01

2020-06-30

2020-06-29

2020-05-29

2020-05-11

2020-04-20

2020-04-13

2020-03-28

2020-02-10

2020-01-29

2020-01-17

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-17

2019-12-06

2019-11-26

2019-11-18

2019-10-25

2019-10-11

2019-09-11

2019-09-04

2019-08-27

2019-08-22

2019-08-13

2019-08-01

2019-07-29

2019-07-26

2019-07-26

2019-06-27

2019-06-26

2019-06-05

2019-06-05

2019-05-24

2019-05-09

2019-05-08

2019-05-08

2019-04-10