Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Livscykelanalys av solidoxidbränslecellsystem för datacenter

09 september 2022, 10:43

En masteruppsats i industriell ekologi har avslutats av Sabela Teixeira Taboada på RISE ICE. Det var en jämförande studie mellan tre bränslealternativ: naturgas, biogas och väte. Syftet med detta examensarbete var att utvärdera miljöprestandan hos bränslecellen med solidoxid (SOFC) BlueGEN BG-15 tillverkad av Solid Power.

För att genomföra denna studie genomfördes en attributions-livscykelbedömning (LCA) för att jämföra tre bränslealternativ som ska matas in i SOFC. Detta examensarbete genomfördes som en del av två EU-projekt som handlar om att använda bränsleceller för att tillhandahålla tillförlitlig primärkraft till datacenter. Forskningsfrågan som skulle besvaras var: "Vad är miljöprestandan för en SOFC-körning med tre olika bränslen: biogas från matavfall, naturgas och väte?".

För att svara på denna fråga studerades systemet från vagga till grav med hjälp av data från tillverkarna samt litteratur. Biogas produceras lokalt av matavfall i Sverige, naturgas kommer från import till Italien och vätgasen tillverkas genom elektrolys med el från det italienska energinätet. De olika processerna modellerades i LCA-mjukvaran SimaPro. Databasen som användes var EcoInvent 3.7 och miljöavtryck 3.0 var den påverkansmetod som valdes.

Miljökonsekvenserna utvärderades för klimatförändringar, partiklar, försurning, vattenbrist, fossila bränslen resursanvändning och mineral- och metallresurser. En bidragsanalys gjordes för att kontrollera de resurser med högst miljöbelastning. Dessutom genomfördes en känslighetsanalys för att utvärdera hur effekterna förändras när förnybar energi används för att producera vätgas.

Resultaten visade att bränsleproduktionen är ansvarig för de flesta av effekterna. Endast mineral- och metallresurs-användningen påverkas mestadels av tillverkningen av SOFC. Om man jämför de tre bränslealternativen har vätgas den överlägset största miljöpåverkan. Biogas har lägst klimatpåverkan och resursanvändning av fossila bränslen. För de återstående kategorierna är biogas- och naturgaspåverkan likartad.

Miljöpåverkan från vätgas beror på de produktionsvägar som beaktas och kan bli ett miljökonkurrerande alternativ om förnybar energi används för att producera det. På så sätt skulle klimatförändringarnas påverkan minska. Däremot kan andra effekter kopplade till varje energikälla uppstå.

Avhandlingen avslutades med några begränsningsmätningar samt möjliga förbättringsområden för framtida forskning inom detta område.

Jeanette Petersson
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jon Summers

Jon Summers

Senior Forskare

+46 10 228 44 40

Läs mer om Jon

Kontakta Jon
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-29

2024-06-24

2024-06-20

2024-06-19

2024-06-05

2024-05-26

2024-05-15

2024-05-14

2024-05-03

2024-04-11

2024-04-05

2024-04-02

2024-04-01

2024-03-10

2024-01-30

2024-01-17

2024-01-14

2024-01-03

2023-12-22

2023-12-20

2023-12-18

2023-12-12

2023-12-09

2023-11-30

2023-11-28

2023-11-20

2023-11-17

2023-11-12

2023-11-05

2023-10-29

2023-10-24

2023-10-22

2023-10-10

2023-10-08

2023-10-06

2023-09-22

2023-09-20

2023-09-13

2023-08-29

2023-08-28

2023-08-16

2023-08-07

2023-07-19

2023-06-30

2023-06-26

2023-06-23

2023-06-05

2023-06-02

2023-05-16

2023-05-05

2023-04-26

2023-04-26

2023-04-24

2023-04-22

2023-04-22

2023-04-12

2023-04-03

2023-03-31

2023-03-24

2023-03-08

2023-02-28

2023-02-27

2023-01-29

2023-01-25

2023-01-18

2023-01-16

2022-12-22

2022-12-20

2022-12-14

2022-11-18

2022-10-21

2022-10-12

2022-10-10

2022-10-07

2022-10-05

2022-10-01

2022-09-26

2022-09-20

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-14

2022-09-12

2022-09-09

2022-09-06

2022-08-31

2022-06-30

2022-06-05

2022-06-01

2022-05-31

2022-05-29

2022-05-22

2022-05-17

2022-05-13

2022-05-04

2022-04-26

2022-04-13

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-06

2022-04-05

2022-03-28

2022-03-25

2022-03-15

2022-02-26

2022-02-26

2022-02-25

2022-02-18

2022-02-16

2022-02-15

2022-02-10

2022-01-28

2022-01-18

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-03

2021-12-30

2021-12-29

2021-12-23

2021-12-21

2021-12-18

2021-12-15

2021-12-14

2021-12-09

2021-12-02

2021-11-24

2021-11-19

2021-11-18

2021-11-16

2021-11-10

2021-11-08

2021-11-04

2021-11-03

2021-10-19

2021-10-16

2021-10-15

2021-10-13

2021-10-10

2021-10-10

2021-10-08

2021-10-07

2021-10-06

2021-09-14

2021-08-23

2021-08-19

2021-07-10

2021-07-08

2021-07-07

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-30

2021-06-28

2021-06-23

2021-06-13

2021-06-07

2021-06-07

2021-06-05

2021-06-02

2021-05-30

2021-05-06

2021-04-20

2021-03-27

2021-03-21

2021-03-10

2021-03-10

2021-02-11

2021-01-15

2021-01-14

2021-01-08

2021-01-07

2021-01-04

2020-12-30

2020-12-30

2020-12-28

2020-12-11

2020-12-11

2020-11-28

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-20

2020-11-20

2020-11-16

2020-11-12

2020-11-10

2020-11-05

2020-11-04

2020-10-22

2020-10-21

2020-10-08

2020-10-05

2020-10-02

2020-09-30

2020-09-24

2020-09-17

2020-09-11

2020-08-31

2020-08-10

2020-07-07

2020-07-06

2020-07-05

2020-07-05

2020-07-03

2020-07-01

2020-06-30

2020-06-29

2020-05-29

2020-05-11

2020-04-20

2020-04-13

2020-03-28

2020-02-10

2020-01-29

2020-01-17

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-17

2019-12-06

2019-11-26

2019-11-18

2019-10-25

2019-10-11

2019-09-11

2019-09-04

2019-08-27

2019-08-22

2019-08-13

2019-08-01

2019-07-29

2019-07-26

2019-07-26

2019-06-27

2019-06-26

2019-06-05

2019-06-05

2019-05-24

2019-05-09

2019-05-08

2019-05-08

2019-04-10