Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
rymdstyrelsen satellitbilder rymddatalabbet jordbruk

Jordbruksövervakning med hjälp av satellitdata

13 oktober 2021, 20:41

Erik Graff har genomfört ett examensarbete hos oss på RISE för en masterexamen på Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.

I takt med att tekniken utvecklas kommer möjligheten att använda satellitdata och observationer för att stödja jordbruksaktiviteter närmare verkligheten. Svenska bönder kan ansöka om subventioner för sin mark där växtskötsel och djurbete sker, och varje år utförs tusentals manuella uppföljningskontroller av Svenska Jordbruksverket för att validera böndernas anspråk på ekonomiskt stöd. RISE (Research Institutes of Sweden) forskar för närvarande om en ersättning för de manuella uppföljningskontrollerna med hjälp av en automatiserad process med optiska satellitobservationer från främst den ESA-gjorda satellitkonstellationen Sentinel-2, och i andra hand radarobservationerna av Sentinel-1-konstellationen .

De optiska observationerna från Sentinel-2 hindras kraftigt av närvaron av väder på jordens atmosfär och brist på solljus, men de radarbaserade observationerna av Sentinel-1 kan penetrera alla väderförhållanden helt oberoende av solljus. Genom att använda det optiska indexet NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) som är starkt korrelerat med växtklorofyll och radarindexet RVI (Radar Vegetation Index) eftersträvas klassificeringar av djurbetesaktiviteter.

Dynamisk tidsförvrängning och hierarkisk klustering används för att analysera och försöka göra klassificeringar på de två utvalda datamängderna i storlekarna 959 och 20 fält. Fem experiment utfördes för att analysera observationsdata från främst Sentinel-2, men också Sentinel-1. Resultaten var otydliga och kunde inte utföra framgångsrika klassificeringar främst på de 959 fälten stora datamängden. En indikation ges i ett av experimenten, utförda på den mindre datamängden med 20 fält, att klassificering verkligen är möjlig genom att använda medelvärderade NDVI -tidsserier. Det är dock svårt att dra slutsatser på grund av den lilla storleken på de 20 fälten stora datamängden. För att validera eventuell metodklassificering måste en större datamängd användas.

Se länk till arbetet här: http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1562522&dswid=-…

Johan Kristiansson

Johan Kristiansson

Senior Forskare

+46 10 228 42 58

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Nuria Agues Paszkowsky

Nuria Agues Paszkowsky

Forskare

+46 10 228 45 19

Läs mer om Nuria

Kontakta Nuria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-15

2024-05-14

2024-05-03

2024-04-11

2024-04-05

2024-04-02

2024-04-01

2024-03-10

2024-01-30

2024-01-17

2024-01-14

2024-01-03

2023-12-22

2023-12-20

2023-12-18

2023-12-12

2023-12-09

2023-11-30

2023-11-28

2023-11-20

2023-11-17

2023-11-12

2023-11-05

2023-10-29

2023-10-24

2023-10-22

2023-10-10

2023-10-08

2023-10-06

2023-09-22

2023-09-20

2023-09-13

2023-08-29

2023-08-28

2023-08-16

2023-08-07

2023-07-19

2023-06-30

2023-06-26

2023-06-23

2023-06-05

2023-06-02

2023-05-16

2023-05-05

2023-04-26

2023-04-26

2023-04-24

2023-04-22

2023-04-22

2023-04-12

2023-04-03

2023-03-31

2023-03-24

2023-03-08

2023-02-28

2023-02-27

2023-01-29

2023-01-25

2023-01-18

2023-01-16

2022-12-22

2022-12-20

2022-12-14

2022-11-18

2022-10-21

2022-10-12

2022-10-10

2022-10-07

2022-10-05

2022-10-01

2022-09-26

2022-09-20

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-14

2022-09-12

2022-09-09

2022-09-06

2022-08-31

2022-06-30

2022-06-05

2022-06-01

2022-05-31

2022-05-29

2022-05-22

2022-05-17

2022-05-13

2022-05-04

2022-04-26

2022-04-13

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-06

2022-04-05

2022-03-28

2022-03-25

2022-03-15

2022-02-26

2022-02-26

2022-02-25

2022-02-18

2022-02-16

2022-02-15

2022-02-10

2022-01-28

2022-01-18

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-03

2021-12-30

2021-12-29

2021-12-23

2021-12-21

2021-12-18

2021-12-15

2021-12-14

2021-12-09

2021-12-02

2021-11-24

2021-11-19

2021-11-18

2021-11-16

2021-11-10

2021-11-08

2021-11-04

2021-11-03

2021-10-19

2021-10-16

2021-10-15

2021-10-13

2021-10-10

2021-10-10

2021-10-08

2021-10-07

2021-10-06

2021-09-14

2021-08-23

2021-08-19

2021-07-10

2021-07-08

2021-07-07

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-30

2021-06-28

2021-06-23

2021-06-13

2021-06-07

2021-06-07

2021-06-05

2021-06-02

2021-05-30

2021-05-06

2021-04-20

2021-03-27

2021-03-21

2021-03-10

2021-03-10

2021-02-11

2021-01-15

2021-01-14

2021-01-08

2021-01-07

2021-01-04

2020-12-30

2020-12-30

2020-12-28

2020-12-11

2020-12-11

2020-11-28

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-20

2020-11-20

2020-11-16

2020-11-12

2020-11-10

2020-11-05

2020-11-04

2020-10-22

2020-10-21

2020-10-08

2020-10-05

2020-10-02

2020-09-30

2020-09-24

2020-09-17

2020-09-11

2020-08-31

2020-08-10

2020-07-07

2020-07-06

2020-07-05

2020-07-05

2020-07-03

2020-07-01

2020-06-30

2020-06-29

2020-05-29

2020-05-11

2020-04-20

2020-04-13

2020-03-28

2020-02-10

2020-01-29

2020-01-17

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-17

2019-12-06

2019-11-26

2019-11-18

2019-10-25

2019-10-11

2019-09-11

2019-09-04

2019-08-27

2019-08-22

2019-08-13

2019-08-01

2019-07-29

2019-07-26

2019-07-26

2019-06-27

2019-06-26

2019-06-05

2019-06-05

2019-05-24

2019-05-09

2019-05-08

2019-05-08

2019-04-10