Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Sallat och servrar - industriell symbios genom spillvärme från datacentret

Sallat och servrar - industriell symbios genom spillvärme från datacentret

29 maj 2022, 19:56

RISE har presenterat arbetet med industriell symbios i Boden i en appendix till tidningen Dagens Industri.

Industriell symbios innebär att två skilda industrier når ekonomiska och miljömässiga fördelar genom att organisera sig kring utbyte av resurser, till exempel materialströmmar eller energi. I norra Sverige har det uppstått en sådan matchning mellan två osannolika parter. RISE Research Institutes of Sweden har i partnerskap med andra påbörjat en intressant utveckling av detta i Boden.

Regeringen har sedan 2016 en strategi med syfte att öka självförsörjningen och minska utsläppen i samband med matimporten. Utgångsläget är tufft, idag importeras 91% av alla grönsaker som konsumeras i norra Sverige. Men att odla grönsaker i Sverige kan vara utmanande, särskilt i norr då en växthusodling kräver uppvärmning året runt, alltså även på sommaren. Energiförbrukningen i svenska växthus var 627 GWh under 2011 och 41% kom från olja och naturgas. Tänk om det i stället fanns en industri som genererade ett överskott av lågtempererad spillvärme?

Datacenter är en energikrävande industri som står för 1 - 2% av världens totala efterfrågan på elektricitet. Den elektricitet som används för att driva ett centers IT-utrustning leds oftast ut i omgivningen som luft med en temperatur på ca 30–45°C. Vid ICE datacenter hos RISE väcktes en idé om att försöka återanvända den överskottsvärme som genererades i verksamhetens serverhallar.

2019 inleddes ett försök att torka det förnybara biobränslet biomassa med hjälp av spillvärmen från datacentret Boden Type One Data Center (BTDC). Resultatet visade att upp till 40 % av överskottsvärmen från BTDC kunde återvinnas och användas i torkningsprocessen.

Nästa steg var att undersöka möjligheterna med att odla mjölmaskar i spillvärmen. Utöver att vara en bra alternativproteinkälla till kött, fisk och fågel har mjölmaskar även ett relevant användningsområde som hönsfoder. Detta är av betydelse då kycklinguppfödningen sedan 1990-talet stadigt sjunkit i Norrbotten och 2014 nådde självförsörjningen 0 %. Genom projektet började ett cirkulärt försörjningsystem växa fram där mjölmaskar odlade i datacenter blir foder för kycklingar och kycklingarnas spillning blir gödsel i växthus som i sin tur värms upp av samma spillvärme som möjliggör mjölmaskodlingen.

Den största potentiella vinsten av energiåtervinningen som undersökts finns i grönsaksodlingar. Analyser visar att upp till 30 % av överskottsvärmen från ett datacenter kan återvinnas varje år. Företaget Containing Greens har en affärsidé som utnyttjar detta och har etablerat sig i ett av ICE datacenter där de från vertikala hydroponiska odlingar skördar sallat som levereras till lokala restauranger.

Idag finns flera hundra megawatt datacenter installerat i Sverige. I norra Sveriges svala klimat kan en megawatt datacentereffekt värma en växthusyta som motsvarar en ökning av självförsörjningen med 8 %. Höga uppvärmningskostnader av växthus kan i stort sett reduceras med överskottsvärme som alternativ energikälla och beräkningar visar till och med på en potentiellt lägre total produktionskostnad än traditionella odlingar. IUS, en industriell symbiospark i Boden, är platsen där partnerskapet mellan växthus och datacenter ska realiseras och skalas upp. Här kommer även flera andra typer av verksamheter, till exempel fisk-och insektodlingar och vattenkraftanläggningar att dela på resursströmmar av biprodukter och/eller överskott och tillsammans skapa något helt unikt.

Mattias Vesterlund

Mattias Vesterlund

Projektledare

+46 10 228 44 41

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Adrian Mellgren

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 228 45 74

Läs mer om Adrian

Kontakta Adrian
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-05-26

2024-05-15

2024-05-14

2024-05-03

2024-04-11

2024-04-05

2024-04-02

2024-04-01

2024-03-10

2024-01-30

2024-01-17

2024-01-14

2024-01-03

2023-12-22

2023-12-20

2023-12-18

2023-12-12

2023-12-09

2023-11-30

2023-11-28

2023-11-20

2023-11-17

2023-11-12

2023-11-05

2023-10-29

2023-10-24

2023-10-22

2023-10-10

2023-10-08

2023-10-06

2023-09-22

2023-09-20

2023-09-13

2023-08-29

2023-08-28

2023-08-16

2023-08-07

2023-07-19

2023-06-30

2023-06-26

2023-06-23

2023-06-05

2023-06-02

2023-05-16

2023-05-05

2023-04-26

2023-04-26

2023-04-24

2023-04-22

2023-04-22

2023-04-12

2023-04-03

2023-03-31

2023-03-24

2023-03-08

2023-02-28

2023-02-27

2023-01-29

2023-01-25

2023-01-18

2023-01-16

2022-12-22

2022-12-20

2022-12-14

2022-11-18

2022-10-21

2022-10-12

2022-10-10

2022-10-07

2022-10-05

2022-10-01

2022-09-26

2022-09-20

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-14

2022-09-12

2022-09-09

2022-09-06

2022-08-31

2022-06-30

2022-06-05

2022-06-01

2022-05-31

2022-05-29

2022-05-22

2022-05-17

2022-05-13

2022-05-04

2022-04-26

2022-04-13

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-06

2022-04-05

2022-03-28

2022-03-25

2022-03-15

2022-02-26

2022-02-26

2022-02-25

2022-02-18

2022-02-16

2022-02-15

2022-02-10

2022-01-28

2022-01-18

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-03

2021-12-30

2021-12-29

2021-12-23

2021-12-21

2021-12-18

2021-12-15

2021-12-14

2021-12-09

2021-12-02

2021-11-24

2021-11-19

2021-11-18

2021-11-16

2021-11-10

2021-11-08

2021-11-04

2021-11-03

2021-10-19

2021-10-16

2021-10-15

2021-10-13

2021-10-10

2021-10-10

2021-10-08

2021-10-07

2021-10-06

2021-09-14

2021-08-23

2021-08-19

2021-07-10

2021-07-08

2021-07-07

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-30

2021-06-28

2021-06-23

2021-06-13

2021-06-07

2021-06-07

2021-06-05

2021-06-02

2021-05-30

2021-05-06

2021-04-20

2021-03-27

2021-03-21

2021-03-10

2021-03-10

2021-02-11

2021-01-15

2021-01-14

2021-01-08

2021-01-07

2021-01-04

2020-12-30

2020-12-30

2020-12-28

2020-12-11

2020-12-11

2020-11-28

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-20

2020-11-20

2020-11-16

2020-11-12

2020-11-10

2020-11-05

2020-11-04

2020-10-22

2020-10-21

2020-10-08

2020-10-05

2020-10-02

2020-09-30

2020-09-24

2020-09-17

2020-09-11

2020-08-31

2020-08-10

2020-07-07

2020-07-06

2020-07-05

2020-07-05

2020-07-03

2020-07-01

2020-06-30

2020-06-29

2020-05-29

2020-05-11

2020-04-20

2020-04-13

2020-03-28

2020-02-10

2020-01-29

2020-01-17

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-17

2019-12-06

2019-11-26

2019-11-18

2019-10-25

2019-10-11

2019-09-11

2019-09-04

2019-08-27

2019-08-22

2019-08-13

2019-08-01

2019-07-29

2019-07-26

2019-07-26

2019-06-27

2019-06-26

2019-06-05

2019-06-05

2019-05-24

2019-05-09

2019-05-08

2019-05-08

2019-04-10