Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Sallat och servrar - industriell symbios genom spillvärme från datacentret

Sallat och servrar - industriell symbios genom spillvärme från datacentret

29 maj 2022, 19:56

RISE har presenterat arbetet med industriell symbios i Boden i en appendix till tidningen Dagens Industri.

Industriell symbios innebär att två skilda industrier når ekonomiska och miljömässiga fördelar genom att organisera sig kring utbyte av resurser, till exempel materialströmmar eller energi. I norra Sverige har det uppstått en sådan matchning mellan två osannolika parter. RISE Research Institutes of Sweden har i partnerskap med andra påbörjat en intressant utveckling av detta i Boden.

Regeringen har sedan 2016 en strategi med syfte att öka självförsörjningen och minska utsläppen i samband med matimporten. Utgångsläget är tufft, idag importeras 91% av alla grönsaker som konsumeras i norra Sverige. Men att odla grönsaker i Sverige kan vara utmanande, särskilt i norr då en växthusodling kräver uppvärmning året runt, alltså även på sommaren. Energiförbrukningen i svenska växthus var 627 GWh under 2011 och 41% kom från olja och naturgas. Tänk om det i stället fanns en industri som genererade ett överskott av lågtempererad spillvärme?

Datacenter är en energikrävande industri som står för 1 - 2% av världens totala efterfrågan på elektricitet. Den elektricitet som används för att driva ett centers IT-utrustning leds oftast ut i omgivningen som luft med en temperatur på ca 30–45°C. Vid ICE datacenter hos RISE väcktes en idé om att försöka återanvända den överskottsvärme som genererades i verksamhetens serverhallar.

2019 inleddes ett försök att torka det förnybara biobränslet biomassa med hjälp av spillvärmen från datacentret Boden Type One Data Center (BTDC). Resultatet visade att upp till 40 % av överskottsvärmen från BTDC kunde återvinnas och användas i torkningsprocessen.

Nästa steg var att undersöka möjligheterna med att odla mjölmaskar i spillvärmen. Utöver att vara en bra alternativproteinkälla till kött, fisk och fågel har mjölmaskar även ett relevant användningsområde som hönsfoder. Detta är av betydelse då kycklinguppfödningen sedan 1990-talet stadigt sjunkit i Norrbotten och 2014 nådde självförsörjningen 0 %. Genom projektet började ett cirkulärt försörjningsystem växa fram där mjölmaskar odlade i datacenter blir foder för kycklingar och kycklingarnas spillning blir gödsel i växthus som i sin tur värms upp av samma spillvärme som möjliggör mjölmaskodlingen.

Den största potentiella vinsten av energiåtervinningen som undersökts finns i grönsaksodlingar. Analyser visar att upp till 30 % av överskottsvärmen från ett datacenter kan återvinnas varje år. Företaget Containing Greens har en affärsidé som utnyttjar detta och har etablerat sig i ett av ICE datacenter där de från vertikala hydroponiska odlingar skördar sallat som levereras till lokala restauranger.

Idag finns flera hundra megawatt datacenter installerat i Sverige. I norra Sveriges svala klimat kan en megawatt datacentereffekt värma en växthusyta som motsvarar en ökning av självförsörjningen med 8 %. Höga uppvärmningskostnader av växthus kan i stort sett reduceras med överskottsvärme som alternativ energikälla och beräkningar visar till och med på en potentiellt lägre total produktionskostnad än traditionella odlingar. IUS, en industriell symbiospark i Boden, är platsen där partnerskapet mellan växthus och datacenter ska realiseras och skalas upp. Här kommer även flera andra typer av verksamheter, till exempel fisk-och insektodlingar och vattenkraftanläggningar att dela på resursströmmar av biprodukter och/eller överskott och tillsammans skapa något helt unikt.

Mattias Vesterlund

Mattias Vesterlund

Projektledare

+46 10 228 44 41

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Adrian Mellgren

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 228 45 74

Läs mer om Adrian

Kontakta Adrian
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2023-09-22

2023-09-20

2023-09-13

2023-08-29

2023-08-28

2023-08-16

2023-08-07

2023-07-19

2023-06-30

2023-06-26

2023-06-23

2023-06-05

2023-06-02

2023-05-16

2023-05-05

2023-04-26

2023-04-26

2023-04-24

2023-04-22

2023-04-22

2023-04-12

2023-04-03

2023-03-31

2023-03-24

2023-03-08

2023-02-28

2023-02-27

2023-01-29

2023-01-25

2023-01-18

2023-01-16

2022-12-22

2022-12-20

2022-12-14

2022-11-18

2022-10-21

2022-10-12

2022-10-10

2022-10-07

2022-10-05

2022-10-01

2022-09-26

2022-09-20

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-14

2022-09-12

2022-09-09

2022-09-06

2022-08-31

2022-06-30

2022-06-05

2022-06-01

2022-05-31

2022-05-29

2022-05-22

2022-05-17

2022-05-13

2022-05-04

2022-04-26

2022-04-13

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-06

2022-04-05

2022-03-28

2022-03-25

2022-03-15

2022-02-26

2022-02-26

2022-02-25

2022-02-18

2022-02-16

2022-02-15

2022-02-10

2022-01-28

2022-01-18

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-03

2021-12-30

2021-12-29

2021-12-23

2021-12-21

2021-12-18

2021-12-15

2021-12-14

2021-12-09

2021-12-02

2021-11-24

2021-11-19

2021-11-18

2021-11-16

2021-11-10

2021-11-08

2021-11-04

2021-11-03

2021-10-19

2021-10-16

2021-10-15

2021-10-13

2021-10-10

2021-10-10

2021-10-08

2021-10-07

2021-10-06

2021-09-14

2021-08-23

2021-08-19

2021-07-10

2021-07-08

2021-07-07

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-30

2021-06-28

2021-06-23

2021-06-13

2021-06-07

2021-06-07

2021-06-05

2021-06-02

2021-05-30

2021-05-06

2021-04-20

2021-03-27

2021-03-21

2021-03-10

2021-03-10

2021-02-11

2021-01-15

2021-01-14

2021-01-08

2021-01-07

2021-01-04

2020-12-30

2020-12-30

2020-12-28

2020-12-11

2020-12-11

2020-11-28

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-20

2020-11-20

2020-11-16

2020-11-12

2020-11-10

2020-11-05

2020-11-04

2020-10-22

2020-10-21

2020-10-08

2020-10-05

2020-10-02

2020-09-30

2020-09-24

2020-09-17

2020-09-11

2020-08-31

2020-08-10

2020-07-07

2020-07-06

2020-07-05

2020-07-05

2020-07-03

2020-07-01

2020-06-30

2020-06-29

2020-05-29

2020-05-11

2020-04-20

2020-04-13

2020-03-28

2020-02-10

2020-01-29

2020-01-17

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-17

2019-12-06

2019-11-26

2019-11-18

2019-10-25

2019-10-11

2019-09-11

2019-09-04

2019-08-27

2019-08-22

2019-08-13

2019-08-01

2019-07-29

2019-07-26

2019-07-26

2019-06-27

2019-06-26

2019-06-05

2019-06-05

2019-05-24

2019-05-09

2019-05-08

2019-05-08

2019-04-10