Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Projekt om Frekvenstjänster för elnätet från HPC datacenter beviljat av Vinnova

Projekt om Frekvenstjänster för elnätet från HPC datacenter beviljat av Vinnova

29 januari 2023, 19:38

HPC-datacenter har hög maximal effekt och kan köra omfattande simuleringar och AI-arbetsbelastningar kontinuerligt. I många situationer är resultatet inte av brådskande karaktär, och användare kan acceptera mindre förseningar. HPC-system skulle med relativt enkla lösningar, t.ex. minska CPU/GPU-frekvensen, minska arbetsbelastningen, styra/planera jobben eller använda batterikapacitet istället för att belasta elnätet, vilket snabbt bidrar till tillfälligt minskad elanvändning i Sverige.

Syftet med projektet är att demonstrera och beskriva olika metoder för hur HPC-datacenter kan agera på frekvensmarknaden för att hjälpa elnätet vid oförutsedda störningar. Den totala installerade effektkapaciteten i HPC-datacenter i Sverige, belägna vid universitet, institut, stora företag och dedikerade datacenteroperatörer, uppskattas till minst 20MW.

Om metoderna implementeras kommer detta att vara en kraftfull metod för att hjälpa elnätet. Den största fördelen med att introducera nya frekvensbalanserande källor är att elnätets feltolerans ökar, och den operativa motståndskraften ökar. Det kan också innebära att färre dyrare resurser krävs.

Målet med insatsen är att beräkna den totala möjliga effekten som kan uppnås, utveckla lösningar för HPC-anläggningar, beskriva dessa i en rekommendation samt implementera och demonstrera ett urval av metoderna i RISE ICE GPU-kluster med en storlek på cirka 100 kW . Tillsammans med partners är målet också att förbereda tester och implementering i själva driften av en intressent. Uppnådda energibesparingar och svarstider kommer att mätas.

Resultaten kommer att publiceras med mätningar och metoder i en riktlinje och en rapport som presenteras vid en lämplig vetenskaplig konferens. Resultaten är också planerade att presenteras vid branschevenemang. De implementerade metoderna kommer att demonstreras vid Vinnovas demo-event. Demonstrationen kommer i första hand att utföras på RISE ICE GPU/CPU-klustret. Programvara för bearbetning av elnätssignaler kommer att vara fritt tillgänglig för HPC-operatörer. På så sätt kan takten ökas för att göra skillnad i energikrisen.

Samarbetspartners i projektet är RISE ICE Datacenter som projektkoordinator och huvudutvecklare, Vattenfall med djup kunskap inom marknaden för frekvensstödstjänster för nätet och Vertiv med expertis inom UPS och batteriteknologi. Huvudintressenterna är KTH, PDC High Performance Computing Center och dess värd Akademiska Hus och Eco Datacenter, som driver HPC-kluster.

Jeanette Petersson
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tor Björn Minde
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-05

2024-05-26

2024-05-15

2024-05-14

2024-05-03

2024-04-11

2024-04-05

2024-04-02

2024-04-01

2024-03-10

2024-01-30

2024-01-17

2024-01-14

2024-01-03

2023-12-22

2023-12-20

2023-12-18

2023-12-12

2023-12-09

2023-11-30

2023-11-28

2023-11-20

2023-11-17

2023-11-12

2023-11-05

2023-10-29

2023-10-24

2023-10-22

2023-10-10

2023-10-08

2023-10-06

2023-09-22

2023-09-20

2023-09-13

2023-08-29

2023-08-28

2023-08-16

2023-08-07

2023-07-19

2023-06-30

2023-06-26

2023-06-23

2023-06-05

2023-06-02

2023-05-16

2023-05-05

2023-04-26

2023-04-26

2023-04-24

2023-04-22

2023-04-22

2023-04-12

2023-04-03

2023-03-31

2023-03-24

2023-03-08

2023-02-28

2023-02-27

2023-01-29

2023-01-25

2023-01-18

2023-01-16

2022-12-22

2022-12-20

2022-12-14

2022-11-18

2022-10-21

2022-10-12

2022-10-10

2022-10-07

2022-10-05

2022-10-01

2022-09-26

2022-09-20

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-15

2022-09-14

2022-09-12

2022-09-09

2022-09-06

2022-08-31

2022-06-30

2022-06-05

2022-06-01

2022-05-31

2022-05-29

2022-05-22

2022-05-17

2022-05-13

2022-05-04

2022-04-26

2022-04-13

2022-04-08

2022-04-07

2022-04-06

2022-04-05

2022-03-28

2022-03-25

2022-03-15

2022-02-26

2022-02-26

2022-02-25

2022-02-18

2022-02-16

2022-02-15

2022-02-10

2022-01-28

2022-01-18

2022-01-13

2022-01-05

2022-01-03

2021-12-30

2021-12-29

2021-12-23

2021-12-21

2021-12-18

2021-12-15

2021-12-14

2021-12-09

2021-12-02

2021-11-24

2021-11-19

2021-11-18

2021-11-16

2021-11-10

2021-11-08

2021-11-04

2021-11-03

2021-10-19

2021-10-16

2021-10-15

2021-10-13

2021-10-10

2021-10-10

2021-10-08

2021-10-07

2021-10-06

2021-09-14

2021-08-23

2021-08-19

2021-07-10

2021-07-08

2021-07-07

2021-07-06

2021-07-05

2021-06-30

2021-06-28

2021-06-23

2021-06-13

2021-06-07

2021-06-07

2021-06-05

2021-06-02

2021-05-30

2021-05-06

2021-04-20

2021-03-27

2021-03-21

2021-03-10

2021-03-10

2021-02-11

2021-01-15

2021-01-14

2021-01-08

2021-01-07

2021-01-04

2020-12-30

2020-12-30

2020-12-28

2020-12-11

2020-12-11

2020-11-28

2020-11-26

2020-11-25

2020-11-20

2020-11-20

2020-11-16

2020-11-12

2020-11-10

2020-11-05

2020-11-04

2020-10-22

2020-10-21

2020-10-08

2020-10-05

2020-10-02

2020-09-30

2020-09-24

2020-09-17

2020-09-11

2020-08-31

2020-08-10

2020-07-07

2020-07-06

2020-07-05

2020-07-05

2020-07-03

2020-07-01

2020-06-30

2020-06-29

2020-05-29

2020-05-11

2020-04-20

2020-04-13

2020-03-28

2020-02-10

2020-01-29

2020-01-17

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-17

2019-12-06

2019-11-26

2019-11-18

2019-10-25

2019-10-11

2019-09-11

2019-09-04

2019-08-27

2019-08-22

2019-08-13

2019-08-01

2019-07-29

2019-07-26

2019-07-26

2019-06-27

2019-06-26

2019-06-05

2019-06-05

2019-05-24

2019-05-09

2019-05-08

2019-05-08

2019-04-10