Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Metod för analys av grönlut med grönlutsslam, kalkgrus och mesa

Separation av grönlutsslam från grönlut fungerar som de kemiska massaprocessernas njure. I och med att massaprocesserna sluts allt mer ökar betydelsen av att följa hur och om sammansättningen av slammet förändras för att säkerställa att separationen fungerar fullt ut.

Syfte

Med det grönlutsslam som sedimenteras eller filtreras bort vid slamavskiljningen försvinner många metallföreningar ur återvinningsprocessen, vilka annars ställer till en hel del problem i kalkcykeln. Grönluten måste vara tillräckligt ren och fri från grönlutsslam för den efterföljande kausticeringen. 

Vid analys av metaller i grönlut med grönlutsslam är det viktigt att veta hur kunden vill ha proverna analyserade. Det vi behöver veta innan analys är om provet ska analyseras på omskakat prov (med grönlutsslam) eller om det är metallerna i grönluten (sedimenterat prov) som är av intresse. Vid analys av grönlut peroxidbehadlas provet och analyseras med standardadditionsteknik med ICP-OES. 

Slammet separeras från grönluten och behandlas därefter fraktionerna var för sig. De behandlade fraktionerna slås sedan ihop och analyseras med ICP-OES. Resultatet visar de ingående metallerna och deras halter. 

Det är viktigt att ha koll på inte minst aluminium och magnesium i lutcykeln. Därför måste slamavskiljningen fungera och inte släppa igenom slam med grönluten. Med våra analyser av grönlut och slam är det lätt att hålla koll på de processtörande metallerna och lösa problem som uppstår senare i processen men som har sin orsak i avskiljningen av grönlutsslam.

Med ökande slutningsgrad i massaprocessen ökar halterna av processtörande metaller och därmed risken för problem. Till exempel kan det bildas inkruster i rör och värmeväxlare som minskar effektiviteten av dessa och även filtreringar kan påverkas negativt.
 

Metod

ICP-OES

Leveranser

Rapport

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Metod för analys av grönlut med grönlutsslam, kalkgrus och mesa

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Analysresultat levereras per e-post, normalt inom 15 arbetsdagar från att proverna ankommit oss. Med reservation för prover som kräver speciell behandling. Expressanalyser kan erhållas mot pristillägg efter överenskommelse.

Förberedelser

Vi behöver veta innan analys om provet ska analyseras på omskakat prov (med grönlutsslam) eller om det är metallerna i grönluten (sedimenterat prov) som är av intresse.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor, såsom kokvätskor, jästankar och svartlut, är av stor betydelse inom både traditionella skogsindustriella processer och inom området för bioraffinaderi. Dessa processvätskor och material…
Tjänst

Identifiering av flytande och fasta material inom processer

Inom material- och processindustrin är förmågan att noggrant och effektivt identifiera produkter och komponenter avgörande för att säkerställa hög kvalitet och smidig drift av processerna. RISE kan hantera och analysera olika type…
Tjänst

Analys av antrakinon i produkter och dispersioner

Antrakinon är en kemisk förening som vanligtvis förekommer i form av gula nålformiga kristaller. Den används som en form av dispersion vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att säkerställa en jämn kvalitet på p…
Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

RISE kan hjälpa processindustrin med analys av små partiklar eller fläckar som kan förekomma i dessa material. Detta gör det möjligt att övervaka och kontrollera kvaliteten på råmaterial och processer på ett mycket detaljerat sätt…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Tjänst

Effektiv utvärdering av skumdämparlösningar i processindustrin

Genom att använda kundens filtrat eller andra processvätskor kan vi effektivt utvärdera olika skumdämparlösningar utan att det krävs omfattande och kostsamma fullskaleförsök.
Tjänst

Förståelse av kolofonium: Konsekvenser för produktsäkerhet

Kolofonium, även känt som rosin, är en samling hartssyror som naturligt förekommer i extraktivämnen från tall, gran och lärkträd. Eftersom tallolja är en vanlig biprodukt från kokningsprocessen av trä, hamnar kolofonium i stor uts…