Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
ETT PROJEKT FÖR SJÖSÄKERHET OCH SOCIAL HÅLLBARHET TILL SJÖSS

REDO 2.0: Preventivt arbete för en hållbar social arbetsmiljö

RISE tillsammans med Sjöfartsverket, Svensk Sjöfart, Chalmers och organisationen MÄN bidrar till att skapa kunskap och stötta rederiernas systematiska arbetsmiljöarbete genom metoder och verktyg som anpassas för ombordanställda. Projektet är finansierat av Trafikverkets sjöfartsportfölj och löper fram till december 2024.

Syfte - Att ge ombordanställda verktyg att jobba systematiskt med den sociala arbetsmiljön.

Mål - Att skapa ytterligare insikter och ökad förståelse kring vad som främjar social hållbarhet till sjöss och erbjuda konkreta verktyg och metoder som kan användas ombord för att skapa en bra social arbetsmiljö. 

Projektets övergripande mål och syfte kan brytas ner till följande delmål:

  • Beskriva sambandet mellan jämställdhet, psykologisk trygghet och sjösäkerhet och erbjuda ledare de utbildningar och verktyg de behöver för att stödja psykologisk trygghet ombord
  • Ta fram ett för sjöfarten anpassat utbildningsmaterial som baseras på metoder för våldsprevention (Mentors in violence prevention, MVP) och utbilda personer som kan hålla i utbildning/workshops (‘train the trainer’)
  • Fortsatt utveckling och utvärdering av systematisk arbetsmiljöarbetet för en inkluderande arbetsplats med inslag av normkreativa metoder (t.ex. spelifiering)
  • Skapa och implementera stödjande strukturer (t.ex. nätverk och mentorprogram) för att öka mångfald
  • Utveckla och testa lösningar för ökad flexibilitet kopplad till familjelivet.

Metod - Den övergripande metoden för projektet kommer bedrivas i form av ett aktionsforskningsprojekt med interventioner mellan forskning, utveckling, och testning.

Projektets arbetspaket:

Psykologisk trygghet
Den som inte känner sig trygg vågar inte ifrågasätta eller säga ifrån, vilket påverkar ett systematiskt säkerhetsarbete. Det handlar om den personliga trygghet man har rätt till på en arbetsplats och att inte behöva hitta strategier för sin egen säkerhet. Det handlar även om fartygets säkerhet där man behöver tillvarata all kompetens och all information för att sjöfarten ska bli så säker som möjligt. Det behövs mer forskning kring sambandet mellan jämställdhet, psykologisk trygghet och sjösäkerhet. Arbetet är inriktat på att utbilda chefer i stödjande funktioner för en psykologisk säkerhet ombord.

Våldsprevention
Vi kan inte bara reagera när det har hänt något. För att dagens sjöfart ska kunna erbjuda alla en säker social arbetsmiljö krävs ett mer förebyggande arbete. Mentorer i våldsprevention (MVP) bygger på en beteendeförändring baserad på en bred definition av våld, en genusförändrande ansats och en strategi för aktiva åskådare. Arbetet är inriktat på att ta fram och testa ett utbildningsmaterial som baseras på metoder för våldsprevention och utbilda personer som kan hålla utbildning och workshops.

Systematiskt socialt och organisatoriskt arbetsmiljöarbete
Utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 har Svensk Sjöfart tagit fram ett arbetsmaterial för att systematiskt kunna arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi vill förse branschen med en verktygslåda av olika metoder och verktyg anpassade till sjöfart och som fungerar ombord. Arbetet är inriktat på att utveckla och testa nya former för lärande som spelifiering och digitala verktyg. Vi kommer att följa pilotgrupper och utvärdera förändring och nytta ombord.

Stöttande verktyg för kvinnor i sjöfart
Kvinnor till sjöss utgör en minoritet och därför att det viktigt att varje kvinna som väljer sjöfart kan känna att det finns stöd. För att utforska hur stöd kan se ut kommer vi att arbeta med Design Thinking. Genom det kvinnliga nätverket WISTA tas ett mentorsprogram fram som del av en stödjande struktur. Arbetet är inriktat på förebilder, mentorer och nätverk som stöd i att hitta framkomliga vägar inom branschen och i att hantera utmaningar.

Policylabb för livspusslet
Familjeskäl är en vanlig anledning till att kvinnor lämnar livet till sjöss. Nu börjar också allt fler män tycka att det är viktigt att livspusslet går ihop. Hur kan vi underlätta för föräldrar och få fler unga att stanna i sjöfarten? Arbetet är inriktat på att identifiera hinder i nuvarande lagstiftning för att hitta lösningar och föreslå ändringar på policynivå.

Infoblad om undersökningen Social trygghet till sjöss

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet

Kontaktperson

Jenny Lööf

Projektledare

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Fallahi

Kontaktperson

Sara Fallahi

Enhetschef

+46 76 677 72 66

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.