Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Speldesign, spelutveckling och spelifiering

På RISE arbetar vi med spel från ett tvärdisciplinärt perspektiv. Vi designar och utvecklar spel för många ändamål, såväl för utbildning och lärande (så kallade utbildningsspel och seriösa spel) som för underhållning eller i syfte att åstadkomma beteendeförändring (så kallad spelifiering eller gamification).

Spel får en allt större roll i samhället. Vi spelar för att umgås, lära oss och uttrycka oss. Människor av alla åldrar och kön spelar och vi har gjort så sedan förhistorisk tid. Speldesign avser designprocessen att kunna bryta ned, beskriva och återskapa spel baserat på dess funktion och implikationer. Detta designfält med dess egen teori och praktik har vunnit brett erkännande som användbart, inte bara inom utveckling av spel, utan även generell modellering av och design för mänskligt beteende. 

Detta möjliggör att använda samma typ av designgrepp och tekniker i ett flertal olika sammanhang, såväl för lärande som immersiva narrativ, levande rollspel och lekfull visualisering. Den typ av teknik som understödjer digital spelutveckling är densamma som driver XR (extended reality), såsom VR (virtual reality) och AR (augmented reality), realitidssimulering och datorgenererad grafik framåt. Därför är vår expertis inom spelutveckling även tillämpbar i sådana områden som digitala tvillingar, konstnärliga eller kommersiella utställningar och andra interaktiva icke-spelsammanhang. Vi använder, utformar, prototypar och utvecklar även faktiska spel som ett medium för att behandla olika ämnen och frågor. Exempelvis som redskap för reflektion, samarbete, experimentering och innovation, där spelets unika egenskaper öppnar upp nya möjligheter. 

Vi tillämpar designmetodik och teori såväl som ett brett kunnande inom teknisk utveckling från hårdvara till mjukvara, i kombination med ett användarcentrerat fokus. Detta för att uppnå reell skillnad i samhället och tillgängliggöra den senaste teknologin för våra samarbetspartners och kunder. 

 

Originalfoton av Ellicia, Garrett johnson och Robo WunderkindUnsplash.

László Sall Vesselényi

Kontaktperson

László Sall Vesselényi

Forskare

+46 10 228 42 44

Läs mer om László

Kontakta László
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Spel för cirkulärt samskapande

Kan spel användas för att skapa nya idéer för cirkulära affärsmodeller tillsammans med kunder? Och för att cirkulära företag ska hitta varandra och börja samarbeta? Det är frågor som vi besvarar i projektet "Spelbaserade angr…
Projekt

Little NIRVANA

Syftet med LittleNIRVANA är att minska obehagliga upplevelser i anslutning till medicinska behandlingar som barn kan behöva genomgå. Detta genom att utveckla ett innovativt, digitalt verktyg som tillämpar och integrerar flera evid…
Projekt

Challenge Archipelago Initiativ

Challenge Archipelago är en workshopmetod som består av fysiska och digitala hjälpmedel som utvecklas för att underlätta tvärvetenskapliga gruppdiskusioner.
Projekt

COSMO­@­HOME

COSMO­@­HOME syftar till att utveckla ett digitalt verktyg som ska användas i en hemmamiljö för att förbereda barn inför MR-skanning. Målet är att genom denna metod undvika onödiga risker vid sedering under själva skannings-tillfä…
Projekt

Tidernas Göteborg

Tidernas Göteborg fokuserade på fotografiets, filmens och de skrivna arkivens och roller och funktioner, samt hur dessa kan förstås, kontextualiseras och medieras genom nya former av visualiseringar. Projekt var kopplat till Göteb…
Projekt

TRIBE 2020

TRIBE-projektet syftar till positiv beteendeförändring beträffande energieffektivitetsvanor i det offentliga rummet. Detta genom ett mobilspel kopplat till realtidsdata från fem pilotbyggnader och potentiellt 12 000 besökare i des…
Projekt

REDO 2.0: Preventivt arbete för en hållbar social arbetsmiljö

RISE tillsammans med Sjöfartsverket, Svensk Sjöfart, Chalmers och organisationen MÄN bidrar till att skapa kunskap och stötta rederiernas systematiska arbetsmiljöarbete genom metoder och verktyg som anpassas för ombordanställda. P…
Projekt

Digilog - Digitala spel i medborgardialog om stadsutveckling

De senaste åren har intresset för dialog inom byggsektorn vuxit sig stort. Allt fler privata och kommunala aktörer i Sverige har börjat använda sig av digitala spel i dialogsammanhang. Det är dock ont om såväl forskning som utveck…