Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Rekrytering till sjöfarten – Måste sjömän vara män?

Syftet med REDO är att skapa en trygg och inkluderande sjöfartsindustri där fler kvinnor ska vilja söka jobb till sjöss, samt känna sig motiverade och inspirerade att stanna kvar. Detta är ett förhållningssätt som behöver omfatta alla, från högsta ledningen till varje medarbetare.

När #metoo-rörelsen svepte över världen startade kvinnor i sjöfarten i Sverige ett eget upprop som lyfte ett stort antal frågor rörande den sociala arbetsmiljön ombord, detta blev under 2018 startskottet för initiativet Vågrätt.

Vågrätt är ett samarbete mellan branschföreningar, arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, akademi, myndigheter, studentföreningar och ideella organisationer inom den svenska sjöfartssektorn med målet att skapa en sjöfartssektor med arbetsmiljö i världsklass, med en nollvision om trakasserier och diskriminering för alla som arbetar inom sjöfartssektorn i Sverige.

Med grund i detta startades forskningsprojektet REDO (Recruitment Equality & Diversity Opportunities) i januari 2020 som ett samarbetsprojekt mellan RISE och Sjöfartsverket med en vision att förbättra den sociala arbetsmiljön ur ett jämställdhetsperspektiv.

I detta projekt har vi använt Design Thinking som den övergripande, användarcentrerade problemformuleringen och lösningsmetoden. För att identifiera drivkrafter och hinder för ökad mångfald och rekrytering av fler kvinnor inom sjöfarten har vi genomfört undersökningar, intervjuer och workshops med kvinnor som arbetar eller har arbetat i sjöfartsbranschen i olika roller. En benchmarkstudie av andra mansdominerade branscher och deras mångfaldsstrategier genom marknadsföring och kommunikation, mentorskap och nätverksinitiativ, samt förändring av befintliga normer och arbetskulturer, har gett inspiration till hur sjöfartsnäringen kan hantera jämlikhet och mångfald för att förbättra den sociala arbetsmiljön ombord.

Resultat

Slutrapport (pdf, 3.8 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

REDO

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

16 månader

Total budget

3712000

Partner

Sjöfartsverket

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Extern press

Slutrapport

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
Sara Fallahi

Kontaktperson

Sara Fallahi

Enhetschef

+46 76 677 72 66

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.