Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förberedelseprojekt Testbädd RenSa PFAS – Rena och Sanera PFAS

I projektet förbereds en testbädd i samverkan mellan försvarssektorn och RISE, tillsammans med andra viktiga aktörer som kommunal räddningstjänst. Testbädden avser att skapa förutsättningar för att identifiera, verifiera och validera metoder för rening och sanering av PFAS samt för att testa och utvärdera PFAS-fria metoder/medel för brandsläckning.

Brandsläckning

Under senare år har arvet efter användning av brandsläckningsskum innehållande PFAS fått stora rubriker och orsakat omfattande kostnader för rening och sanering av kontaminerade områden. Projektet skall utreda förutsättningarna för en testbädd i samverkan mellan försvarssektorn och RISE, tillsammans med andra viktiga aktörer som kommunal räddningstjänst. Testbädden avser att skapa förutsättningar för att identifiera, verifiera och validera metoder för rening och sanering av det uppkomna arvet (ARV) och för att testa och utvärdera framtidens ersättningsmedel och ersättningsmetoder för PFAS-fri brandsläckning (FRAMTID). Underlag för val av fysiska platser för testbädden kommer att tas fram.


Sammanfattning

Projektnamn

RenSa PFAS

Status

Pågående

Område

Kemiska processer och produkter, Livsmedelssäkerhet, Produktsäkerhet, Risk och säkerhet, Vatten

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2019-05-15

Partner

Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk

Finansiärer

Vinnova

FN:s globala hållbarhetsmål

Hälsa och välbefinnande
Rent vatten och sanitet
Hållbar konsumtion och produktion

Koordinator

Kontaktperson

Tove Mali'n

biträdande sektionschef

+46 10 516 55 67
tove.malin@ri.se

Läs mer om Tove