Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Testbed PFAS - Samarbetspartners

Testbed PFAS är ett samarbetsprojekt mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och RISE.

Försvaret och RISE arbetar för att rena mark och hitta nya PFAS-fria släckmedel i projektet Testbed PFAS. Projektet pågår under fem års tid och drog igång den 1 januari 2020. Bakgrunden till projektet är att brandskum innehållande PFAS tidigare använts vid släckning av vätskebränder. Då PFAS är en grupp kemikalier som är mycket svårnedbrytbara finns de kvar i jord och mark. Forskningen strävar efter att hitta sätt att rena PFAS-kontaminerad mark men söker också hitta alternativa sätt att släcka bränder utan PFAS.

Fortifikationsverket

Fortifikationsverket (FORTV) är en statlig myndighet som äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. På uppdrag av regeringen ska FORTV att se till att försvarssektorn har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet. Det specialistområde tillägnat FORTV är skydds- och anläggningsteknik. 

Försvarsmakten

Försvarsmakten (FM) är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige. FM som verksamhetsutövare skapar och vidmakthåller militär förmåga, upprätthåller beredskap samt bedriver operativ verksamhet inom ramen för myndighetens uppgifter och mandat.

Försvarets materielverk

Försvarets materielverk (FMV) är en statlig myndighet inom försvarsområdet som upphandlar och utvecklar materiel och tjänster åt det svenska försvaret. FMV möjliggör för Försvarsmakten att vidmakthålla och öka sin operativa förmåga.

Research Institutes of Sweden (RISE)

RISE, är ett av staten helägt svenskt aktiebolag som bedriver forskning och teknikutveckling inom en mängd olika områden. Bland annat har RISE skapat en forskningsplattform i samverkan med relevanta myndigheter och organisationer för forskning och utveckling inom brand, risk och säkerhet för undermarksanläggningar (TUSC Tunnel and Underground Safety Center) och en kompetensplattform för fortifikatorisk kompetens (CFORT Centrum för fortifikatorisk kompetens) i samverkan med FORTV.

Testbed PFAS förenar viktiga parter gällande PFAS

Genom projektet Testbed PFAS har dessa viktiga aktörer och behovsägare gått samman för att komma tillrätta med den problematik som tidigare användning av PFAS orsakat. Forskningen strävar både efter att hitta fungerande reningstekniker för mark och vatten samt att hitta nya PFAS-fria sätt att släcka vätskebränder. Testbed PFAS är ett prioriterat projekt, både för Försvaret och på RISE. Redan efter mindre än två års forskning har vissa delresultat kunnat skönjas och fått betydelse vid inköp av Försvarsmakten. Läs mer om hur delresultat i Testbed PFAS kunnat vägleda FMV.

Tillbaka till projektet Testbed PFAS startsida.

Läs mer om hur du kan testa din lösning hos oss.

Kontaktperson

Tove Mallin

Enhetschef

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.