Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Delresultat i Testbed PFAS vägleder FMV

RISE driver sedan drygt ett år det gemensamma projektet Testbed PFAS tillsammans med försvarssektorn i Sverige.

Delresultat i Testbed PFAS

Projekt Testbed PFAS bjuder in företag, innovatörer, forskare och andra aktörer som vill testa sina lösningar och produkter i professionell laboratoriemiljö och på kontaminerad mark. Resultaten ska bidra till samhällets behov av realistiska, hållbara och kostnadseffektiva efterbehandlingsmetoder för PFAS-föroreningar samt leda till nya alternativa släckmedel och släckmetoder.

Testverksamheten i full gång

Testverksamheten är i full gång och hittills har det genomförts ett hundratal tester och utvärderingar i laboratoriemiljö och i brandhallar. Nästa steg är att utöka verksamheten med fler tester i laboratorieskala samt större fältskaleförsök på fysiska platser. På utvalda platser testas lösningar för rening av PFAS-förorenad jord och vatten parallellt med att PFAS-fria släckmedel testas i storskaliga brandtester. 

Hundratal tester och utvärderingar har genomförts

–  Fram till nu har RISE genomfört ett hundratal tester och utvärderingar av olika lösningar inom båda forskningsspåren Arv och Framtid med spännande resultat, säger projektledaren Tove Mallin.

Hon berättar att Testbed PFAS kommer att genomföra ännu fler tester och utvärderingar i laboratorieskala. Efter laboratorieförsöken kommer storskaliga försök att utföras i fält. Testen utförs dels på förorenade marker, dels på brandtestfält.

Testresultaten i Testbed PFAS vägleder FMV vid inköp av ny släckvätska till räddningsbilar.

Delresultat för PFAS-fria släckskum

– Släckförsök av vätskebränder med PFAS-fria alternativ har hittills visat att dessa fungerar och släcker branden. Men det går inte lika snabbt som motsvarande PFAS-innehållande släckskum. Dessutom tenderar de testade PFAS-fria släckmedlen att fungera olika bra på olika typer av bränslen, där nuvarande släckmedel med PFAS är mer mångsidiga. 

Sökandet efter ännu mer effektiva släckmetoder fortsätter. Projektet pågår i fyra år till, så Tove Mallin har goda förhoppningar om att de fortsatta testerna kommer att identifiera fler alternativ till det miljöfarliga brandskummet innehållande PFAS.

Beslut om ny släckvätska - resultaten används direkt i praktiken

Flygvapnet i Sverige har tagit ett beslut om att i nya system övergå till släckvätska som inte innehåller PFAS. Försvarets Materielverk (FMV) har fått i uppdrag att påbörja anskaffning av ett PFAS-fritt släckmedel som ska användas i de nya räddningsbilarna som börjar levereras i slutet av 2022. FMV har länge undersökt möjligheterna till att använda sig av PFAS-fria släckmedel. Detta är också bakgrunden till projektet Testbed PFAS. Den data och de slutsatser som Testbed PFAS hittills fått fram har således redan fått praktisk betydelse. 

Läs FMV:s hela pressmeddelande om uppdraget att hitta PFAS-fri släckvätska

Intressant resultat för reningstekniker

Vad gäller reningstekniker för PFAS- kontaminerad jord och vatten har forskningen funnit ett intressant och användbart resultat.

–  Vi har sett att olika metoder kan komplettera varandra och att det kan krävas en kombination av olika tekniker för att lösa olika kontamineringssituationer, säger projektledaren Tove Mallin. Vissa tekniker fungerar bra för vatten innehållande mycket partiklar och höga halter av PFAS medan andra metoder fungerar bättre på ett renare och mindre kontaminerat vatten. I projektet utkristalliseras en palett av flera tekniker som kan användas på olika platser med olika förutsättningar.   

Vid laboratorieförsöken i Testbed PFAS testas olika reningstekniker för perflourerade ämnen som PFOA och PFOS.

Fler företag välkomnas

Forskningen i Testbed PFAS fortsätter. Nu närmar sig de storskaliga testerna och projektet ser fram emot fortsatta ansökningar från företag som vill testa sina släckmetoder och reningstekniker.

– Vi välkomnar fortfarande nya testare! Om ditt företag har en lösning så uppmanar jag er att skicka in en ansökan, avslutar Tove Mallin.

 

Publicerat 2021-10-04

Kontaktperson

Tove Mallin

Enhetschef

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.