Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Testbed PFAS - Betydelse för arv och framtid

Testbed PFAS är ett projekt som forskar inom PFAS med fokus på både arv och framtid. Det betyder att forskningsprojektet utvärderar reningstekniker för PFAS-förorenad jord och vatten från tidigare användning av PFAS samt utvärderar PFAS-fria släckmetoder för framtiden.

PFAS betyder per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Det är en grupp konstgjorda högflourerade ämnen som består av fler än 4700 olika identifierade ämnen. På grund av ämnenas vatten- och smutsavstötande funktion används PFAS idag i många konsumentvaror och kemiska produkter. PFAS finns i bland annat kläder, skor och matförpackningar men även i produkter som brandskum, skidvalla, smink, möbler och elektronik.

PFAS-ämnena är persistenta, vilket innebär att de är extremt svårnedbrytbara och stannar kvar när de släpps ut i naturen. Ämnena är vattenlösliga och lättrörliga i marken. Eftersom PFAS-ämnena består av en stor grupp kemikalier med olika fysikal-kemiska egenskaper beter PFAS sig på olika sätt i naturen och i människokroppen. 

Det här betyder att PFAS kan påverka människor och djurs hälsa negativt. PFOS och PFOA är klassade som reproduktionsstörande och är misstänkt cancerframkallande. Dessa två PFAS-ämnen och de ämnen de kan brytas ned till är numera reglerade genom EU-lagstiftning. Lagstiftningen innebär att PFAS-ämnena PFOS och PFOA inte längre får tillverkas eller släppas ut på marknaden i en produkt. I slutet av augusti 2021 tog EU ett beslut om att förbjuda ytterligare 200 PFAS-ämnen. Inom EU driver Sverige tillsammans med flera andra medlemsländer arbetet att begränsa samtliga PFAS-ämnen som grupp.

Läs mer om våra samarbetspartners inom Testbed PFAS: Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och RISE. 

Här kan du läsa mer om vår forskning kring reningstekniker för PFAS och läsa mer om forskning kring PFAS-fria släckmetoder.

Vill du bidra till forskningen? Eller har du en lösning du vill testa hos oss? Välkommen att kontakta oss.

Kontaktperson

Tove Mallin

Enhetschef

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.