Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Vad är Testbed PFAS

Forskningen i Testbed PFAS bedrivs i två parallella spår. Det ena spåret fokuserar på att hitta lösningar för dagens kontaminerade marker. Det andra spåret har fokus på hitta PFAS-fria alternativ till framtiden.

Forskning för arv och framtid

Projektet Testbed PFAS har två syften. Dels försöker projektet hitta lösningar på dagens situation med kontaminerad jord och vatten genom att identifiera tillförlitliga och användbara reningstekniker för PFAS-kontamineringar, dels försöker projektet hitta alternativa PFAS-fria släckmedel för framtida användning.

Flera aktörer är involverade

Forskningen i Testbed PFAS involverar flera olika aktörer, alla med samma uttalade mål – att hitta en lösning på PFAS-problematiken. Förutom RISE medverkar Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket i projektet. Läs mer om hur olika parter gått samman i projektet Testbed PFAS.

Forskning bedrivs i två spår

Arbetet inom Testbed PFAS är uppdelat i två parallella forskningsspår som löper sida vid sida för att komma tillrätta med de problem PFAS innebär. Det som skiljer sig mellan forskningsspåren är att det ena spåret fokuserar på arvet från tidigare användning medan det andra spåret fokuserar på framtiden.

Forskningen i det första spåret, Arv, arbetar för att hitta effektiva sätt att rena redan kontaminerad jord och vatten. Det görs genom utvärdering av olika reningstekniker, där forskarna jämför hur väl olika tekniker fungerar för rening av PFAS-kontaminerad jord och vatten.

Forskningen i forskningsspåret Framtid fokuserar på att utvärdera alternativ till brandsläckningsmedel innehållande PFAS. För att alternativa PFAS-fria släckmedel ska anses likvärdiga behöver de fungera lika effektivt, alltså släcka lika snabbt och lika fullständigt.

Läs mer om delresultat forskningen i Testbed PFAS.

 

 

 

Projektets mål:

  • Bygga upp och höja kompetensen inom myndigheterna/institutet med avseende på rening av PFAS samt PFAS-fria släckmedel.
  • Resultaten ska utgöra ett underlag vid myndigheternas upphandling av reningstekniker och nya släckmedel.
  • Bidra till användning av hållbara och kostnadseffektiva lösningar. 

För mer information om projektet Testbed PFAS, kontakta oss.

testbed PFAS medarbetare hand prover

Läs mer om vad det innebär att testa reningstekniker för PFAS.

Läs mer om vår forskning för att finna alternativa PFAS-fria släckmetoder.

Tillbaka till startsidan för Testbed PFAS.

 

Kontaktperson

Tove Mallin

Enhetschef

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.