Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

CircSyst - Cirkulära systemlösningar

CircSyst-projektet fokuserar på utveckling och demonstration av en rad nya cirkulära lösningar på systemnivå (CircSyst-lösningar eller CSS) som ger ökad hållbarhet genom att tillämpa innovativa holistiska cirkulära modeller i lokal och regional skala.

CircSyst-lösningarna bygger på nio demonstratorer som involverar tre av de prioriterade värdekedjorna  (plast, förpackningar och vatten) i den Europeiska kommissionens nya handlingsplan för den cirkulära ekonomin. RISE kommer att leda den svenska demonstratorn som utvärderar integrerade beslutsstödsverktyg och metoder för vattenåteranvändning och vattensymbios både i industrin och samhället. Demonstratorn kommer att vara baserad på Gotland och kommer att omfatta bedömning av aspekter som:

  • Variationer i tillgång och efterfrågan på vatten mellan aktörer
  • Behov av vattenlagring och -behandling
  • Användning av vatten av olika kvalitet för olika tillämpningar
  • Mikrobiologiska risker med vattenlagring för olika kvaliteter
  • Framtida klimatpåverkan
  • Hållbarhet och ekonomiska aspekter för olika lösningar

Under arbetet kommer RISE att använda sin biofilmstestbädd i Göteborg för att bedöma biologiska risker med att lagra och använda vatten av olika kvalitet. Denna kunskap kommer sedan att användas för att utforma riktlinjer kring vattenåteranvändning för livsmedelsindustrin samt att matas in i beslutsstödsverktyget. Beslutsstödsverktyget kommer att bygga på befintliga tekniker inom området systemdynamik och systemtänkande. Detta tillvägagångssätt möjliggör en helhetsbedömning av olika alternativ för vattenåteranvändning för att hitta hållbara lösningar för alla inblandade.
 

Sammanfattning

Projektnamn

CircSyst

Status

Pågående

Region

Region Gotland

RISE roll i projektet

Delatagare. Ledare för det svenska demonstrationsprojektet

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

12 miljoner kronor

Partner

Region Gotland, AIDIMME, + 30 andra partners

Finansiärer

Horizon Europe

Projektmedlemmar

Andrew Simons

Kontaktperson

Andrew Simons

Forskare

+46 10 228 44 07

Läs mer om Andrew

Kontakta Andrew
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Vattensymbios

Här samlar vi kategorispecifik symbios inom vatten med information och länkar till intressanta och aktuella rapporter och projekt. 
Expertis

Systemdynamik

Dynamiska systemmodeller erbjuder ett unikt och värdefullt perspektiv för beslutsstöd i en alltmer komplex värld.
Projekt

Branschriktlinje för ökad återanvändning av vatten i mejeriindustrin

Syftet är att ta fram underlag för att revidera branschriktlinjerna kring vattenanvändning i mejerisektorn. Med ett bättre och tydligare underlag går det att effektivisera vattenanvändningen utan att äventyra livsmedlets kvalitet …
Tjänst

Mikrobiologisk riskbedömning av produkt, process och produktionsmiljö

Många processer och produktionsmiljöer måste var rena och hygieniska för att produkten ska vara säker och hållbar. Det är också viktigt att processteg och utrustningar avsedda för att minska oönskade mikroorganismer fungerar som d…
Expertis

Industriell Vattenhantering

Med förbättrad vattenhantering kan industrier minska sin miljöpåverkan, säkerställa samhällsviktig tillgång på vatten, förbättra sin processprestanda och minska sina kostnader. En hållbar vattenhantering är också viktig för att mi…
Projekt

Minskad belastning på dricksvattenresursen genom vattensymbios

Projektet syftar till att minska belastningen på dricksvattenresursen i Vimmerby och Visby genom att undersöka uppbyggnad av vattensymbios för att återanvända vatten inom och mellan näringslivs- och samhällsaktörer.
Tjänst

Biofilm på ytor - ett problem i många branscher

Att bygga biofilm på en yta är mikroorganismernas sätt att skydda sig mot faktorer i omvärlden såsom starka kemikalier, antibiotika, värme, fysikalisk påverkan mm. Biofilm skapar därför problem i många branscher och miljöer tex vi…
Expertis

Rengöring och desinfektion

Blir det inte så rent som det borde? Vilka kemikalier eller material är bäst? Hur mäter man renhet? Hur kan man resursoptimera sin rengöringsprocess?