Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Charlotta Löfström

Forskare

Tel +46 10 516 67 30

E-post charlotta.lofstrom@ri.se

Ort Lund

Enhet Processteknik, säkerhet och hygien (101205)

ORCID 0000-0001-6492-1245

Charlotta arbetar som forskare och projektledare inom mikrobiologi och hygien med fokus på livsmedelsmikrobiologi. Projekten handlar t.ex. om livsmedelssäkerhet, mikrobiologiska analysmetoder, smittspårning, biofilm, rengöring samt riskvärderingar av livsmedelsprocesser och -produkter avseende både produktförstörande mikroflora och sjukdomsframkallande bakterier och virus.

För en sammanfattning av vetenskapliga meriter, se: https://scholar.google.se/citations?user=qqpJtNMAAAAJ&hl=sv

I Göteborg har vi ett klass 2 mikrobiologiska laboratorium. Här har vi har lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med mikrobiologiska frågeställningar inom livsmedel och andra produktområden.

Vi hjälper er att:
• utvärdera mikrobiologisk kvalitet
• genomföra hållbarhetstester och lagringsstudier
• utföra belastningsförsök med bakterier, mögel eller jäst
• analysera och identifiera bakterier, mögel och jäst
• föreslå och utvärdera hållbarhetsförlängande tekniker
• lösa produktproblem
• utvärdera effektiviteten hos konserveringsmedel och andra antimikrobiella tillsatser
• utbilda personal genom företagsanpassade utbildningar eller enligt vår kurskatalog. Vi erbjuder både teoretiska och praktiska moment i våra utbildningar.

Relaterat