Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Biofilm på ytor - ett problem i många branscher

Att bygga biofilm på en yta är mikroorganismernas sätt att skydda sig mot faktorer i omvärlden såsom starka kemikalier, antibiotika, värme, fysikalisk påverkan mm. Biofilm skapar därför problem i många branscher och miljöer tex vid vattenhantering i olika sammanhang, i sjukvården, i pappersindustrin och inte minst i livsmedelsindustrin.

Syfte

Forskning har visat att när en biofilm har bildats kan mikroorganismerna vara upp till tusen gånger mindre känsliga för tex antibiotika än när de lever fritt i en lösning. På motsvarande sätt ökar motståndskraften mot tex rengörings- och desinfektionskemikalier, biocider, värme men även mot uttorkning.

De mikroorganismer som kan bilda biofilm kan i vissa fall orsaka sjukdom om de finns på ytor i livsmedelsindustrin tex Listeria, i sjukvården tex Enterococcer eller i duschvatten i form av Legionella. I pappers- och övrig processindustri kan biofilmen visa sig t.ex. i form av produktfel eller igensatta filter.

RISE kan med olika metoder hjälpa till att förebygga biofilmsbildning tex genom att välja rätt typ av material, medel eller design på utrustning. Vi kan också erbjuda riskbedömning i lägen där risker kan uppstå p.g.a. biofilmsbildning t.ex. med stillastående vatten och möjlighet för tillväxt och spridning av Legionella. 

 

Metod

Vi har metodik för test och utvärdering i olika skalor, från labbskala till storskaligt i form av mindre reaktorer och större riggar, där man kan cirkulera vatten för att simulera biofilmsuppbyggnad och borttagning  av biofilm. Kombinationer av olika material, kemikalier, rengöringsregimer och biofilmstyper kan utvärderas. Vi kan även utföra provtagning av biofilm och ge åtgärdsförslag på plats i kundens produktion.

På vårt mikrobiologiska labb, som är BSL 2 klassat, kan vi analysera biofilm med traditionella odlingstekniker,  flödescytometri och MBEC för att se på halter av mikroorganismer, såväl som med molekylära tekniker, som sekvensering och PCR, för att få en identifiering av de mikroorganismer som förekommer.

Leveranser

Exempel på leveranser till kund: 

  • Underlag för att kunna välja lämpliga material som motverkar biofilmsuppbyggnad
  • Hjälp och råd för att kunna designa på ett sätt som försvårar biofilmsuppbyggnad
  • Utvärdering av kemikaliers effektivitet avseende att motverka  och ta bort biofilm
  • Riskbedömning och förebyggande åtgärder med fokus på Legionella i vattensystem
  • Utvärdering av om kundens produkt kan minska eller förebygga biofilm

 

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Mikrobiologisk biofilm på ytor, filter och i rör kan bl. a. ge upphov till sjukdom, produktionsstopp och produktfel.

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
12.Hållbar konsumtion och produktion
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Birgitta Bergström

Kontaktperson

Birgitta Bergström

Projektledare

+46 10 516 66 92

Läs mer om Birgitta

Kontakta Birgitta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Cleaning Innovation

En testbädd som tar ett helhetsgrepp på både miljöaspekter och effektivitet inom rengöring och desinfektion.
Expertis

Dricksvattendirektivet

2020 tog EU:s ministerråd beslut om ett nytt dricksvattendirektiv som implementeras i Sverige under våren 2023. Målet med dricksvattendirektivet är att skydda människors hälsa från alla slags föroreningar i dricksvatten samt …
Tjänst

Trouble shooting - felsökning av mikrobiologiska avvikelser

Ibland går saker fel i produktionen och produkterna blir mikrobiologiskt förskämda eller ännu värre innehåller patogener. Då är det viktigt att veta hur man hanterar situationen för att fastställa varför den inträffat, vad man ska…
Expertis

Mikrobiologi och hygien

RISE erbjuder en djup, teoretisk och praktisk, kunskap inom mikrobiologi och hygien. Tillsammans med ert företag eller organisation förebygger och löser vi mikrobiologiska problem. Vi deltar också med vår mikrobiologiska kompetens…
Tjänst

Mikrobiologisk riskbedömning av produkt, process och produktionsmiljö

Många processer och produktionsmiljöer måste var rena och hygieniska för att produkten ska vara säker och hållbar. Det är också viktigt att processteg och utrustningar avsedda för att minska oönskade mikroorganismer fungerar som d…
Expertis

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt …
Expertis

Mikrobiologiskt säker och hållbar mat

Livsmedel måste vara säkra och förväntas dessutom vara hållbara! RISE erbjuder ett antal tjänster och verktyg för att designa för en mikrobiologiskt säker och hållbar produkt.
Tjänst

Swat team - för utredning av rengöringsproblem

Testbädden Cleaning Innovation erbjuder ett team av kunniga experter som tillsammans med er löser era rengöringsproblem.