Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mikrobiologisk riskbedömning av produkt, process och produktionsmiljö

Många processer och produktionsmiljöer måste var rena och hygieniska för att produkten ska vara säker och hållbar. Det är också viktigt att processteg och utrustningar avsedda för att minska oönskade mikroorganismer fungerar som de ska. RISE erbjuder ett flertal tjänster och verktyg för att förbättra den mikrobiologiska säkerheten och hållbarheten.

Syfte

Mikrobiologisk riskbedömning kombinerat med matematisk modellering av tillväxt och avdödning/inaktivering vid varierande fysikaliska förhållande, exempelvis olika temperaturer och pH är användbara verktyg vid exempelvis produktutveckling eller misstanke om mikrobiologisk kontamination av en tillverkningsprocess.

Vi utför uppdrag rörande sjukdomsframkallande och produktförstörande mikroorganismer (virus, bakterier, jäst och mögel), samt antimikrobiell resistens. Vår praktiska och teoretiska kunskap har byggts upp genom egen forskning och nära samarbete med industrin i tillämpade forsknings- och uppdragsprojekt.

Resultaten från riskbedömningar är användbara vid till exempel utveckling av en ny produkt för att kunna bedöma om produktionsprocessen är säker. Ett annat användningsområde är när ett företag vill identifiera förebyggande åtgärder för att undvika spridning av sjukdomsframkallande eller produktförstörande mikroorganismer.

Metod

RISE utför både teoretiska och praktiska mikrobiologiska riskbedömningar. För de riskbedömningar som innehåller försök använder vi RISE välutrustade mikrobiologiska laboratorier där vi har möjlighet att arbeta med sjukdomsframkallande mikroorganismer i de projekt där behov finns av detta. Vi har också möjlighet att komma ut till våra kunder för att samla data och observationer som kan ligga till grund för riskbedömningen. 

Vi erbjuder dig som kund att tillsammans med oss arbeta med frågeställningar kring:

  • Felsökning/Troubleshooting av mikrobiologiska problem och mikroorganismers spridningsvägar.
  • Riskbedömning och modellering – teoretisk bedömning av relevanta mikroorganismers förutsättningar för tillväxt, inaktivering och/eller överlevnad.
  • Isolering och identifiering av mikroorganismer i en produkt, råvara eller produktionsanläggning.
  • Hållbarhetstest/lagringsstudier av befintlig produkt för att svara på hur länge produkten kan lagras.
  • Challenge-test – bakterier, jäst och/eller mögel tillförs produkten för att utvärdera om den är mikrobiologiskt säker och hållbar.
  • Produktutveckling – Hur påverkar den tänkta produktens egenskaper den mikrobiologiska kvaliteten?
  • Restprodukter/biflöden – hur kan de göras mikrobiologiskt säkra och hållbara?
  • Hurdle-teknik – hur kan man kombinera olika faktorer såsom temperatur, pH, konserveringsmedel, m.fl. för att erhålla en säker produkt med god mikrobiologisk kvalitet?
  • Rådgivning om konserveringsmedel - vilka är lämpliga och vad säger lagstiftningen?

Leveranser

Resultaten sammanfattas i en rapport och presenteras muntligt för kunden.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Mikrobiologisk riskbedömning av produkter, processer och produktionsmiljöer

Pris

Pris vid offertförfrågan

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Birgitta Bergström

Kontaktperson

Birgitta Bergström

Projektledare

+46 10 516 66 92

Läs mer om Birgitta

Kontakta Birgitta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Mikrobiologiskt säker och hållbar mat

Livsmedel måste vara säkra och förväntas dessutom vara hållbara! RISE erbjuder ett antal tjänster och verktyg för att designa för en mikrobiologiskt säker och hållbar produkt.
Expertis

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt …
Expertis

Processteknik för livsmedel

RISE har en mångårig verksamhet inom avancerad processteknik, med en internationellt erkänd ställning inom området mikrovågsprocesser för livsmedel. Området täcker in teknik för beredning och bevaring av livsmedel och biomaterial,…
Projekt

Utveckling av vegetariska inblandningsprodukter av sidoströmmar från b

Idag lämnas en stor del av broccoliplantan kvar på fältet. För att minska svinnet undersöks hur andra delar av plantan kan användas till nya innovativa vegetabiliska ingredienser. Målet är att minska svinnet, öka resurseffektivite…
Test & demo

Antimikrobiella material

Intresset för antimikrobiella material, ytor och beläggningar ökar för en mängd olika applikationer och medicintekniska produkter inom infektionskontroll och hygien. Utvecklingen av nya antimikrobiella material och anordningar krä…
Expertis

Substitution inom FCM och livsmedelsproduktion

Livsmedel måste vara säkra ur alla perspektiv vilket ställer höga krav på hela livsmedelskedjan; från råvara och livsmedelsproduktion till förpackning. Inom RISE finns expertis som kan hjälpa dig att fasa ut och hitta alternativ t…
Tjänst

Swat team - för utredning av rengöringsproblem

Testbädden Cleaning Innovation erbjuder ett team av kunniga experter som tillsammans med er löser era rengöringsproblem.
Projekt

Legionella­säkert och energi­effektivt tapp­varmvatten med begränsad v

Optimering av energianvändning är centralt för hållbart samhällsbyggande. Temperaturen på tappvarmvattnet är viktigt och en kompromiss mellan energianvändning och mikrobiell säkerhet. En lösning med begränsad vattenvolym ger möjli…