Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Minskad belastning på dricksvattenresursen genom vattensymbios

Projektet syftar till att minska belastningen på dricksvattenresursen i Vimmerby och Visby genom att undersöka uppbyggnad av vattensymbios för att återanvända vatten inom och mellan näringslivs- och samhällsaktörer.

Fokus inom projektet är att identifiera nyttor, möjligheter och utmaningar med att minska belastningen på dricksvattenresursen i Vimmerby och Visby genom vattensymbios, dvs att återanvända vatten mellan aktörer. Utgångspunkt är att se över de lokala förutsättningarna genom att kartlägga vilka näringslivs- och samhällsaktörer som använder vatten samt deras behov av vatten med avseende på kvantitet och kvalité. Därefter utformas och utvärderas olika lösningar för att återanvända vatten. I arbetet ingår att identifiera och utreda regelmässiga förutsättningar och eventuella hinder.  

Projektet består av två tvillingprojekt i Vimmerby respektive Visby. Tvillingprojekten kommer till en början följa samma tillvägagångsätt i en utforskande fas varpå de därefter utformas individuellt utifrån varje orts specifika förutsättningar.  

Industriell-urban symbios är ett etablerat koncept för att öka resurseffektivitet genom att dela och återanvända resurser mellan aktörer. Målsättningen med detta projekt är att visa på potentialen med att bygga upp lokal samverkan och dela vattenflöden mellan aktörer för att minska belastningen på dricksvattenresursen. För att implementera vattensymbios som vattenbesparande åtgärd behöver flera olika aspekter inkluderas  för att säkerställa åtgärden förblir hållbar även över tid.  

Utförande och dokumentation kring utformning, analys och implementering av symbiosmöjligheter kommer tillgängliggöras genom en vägledning som inkluderar projektets arbetsprocess och lärdomar från projektet. Vägledningen syftar till att inspirera och stötta andra kommuner att utreda uppbyggnad av vattensymbios.

Sammanfattning

Projektnamn

Industriell-urban vattensymbios

Status

Avslutat

Region

Region Gotland, Region Kalmar län

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

17 månader

Partner

Havs- och vattenmyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Lina Lindahl

Kontaktperson

Lina Lindahl

Forskare

+46 10 516 56 86

Läs mer om Lina

Kontakta Lina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.