Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Seyed Hosseini

Senior projektledare

Tel +46 10 228 47 57

E-post seyed.hosseini@ri.se

Ort Mölndal

Enhet Additiv tillverkning (513301)

Seyed B. Hosseini, är chef för gruppen Additiv Tillverkning (3D-printning) på RISE IVF. Gruppen arbetar med additiv tillverkning av metaller, keramer och polymerer genom tillämpning av olika tekniker så som selektivlasersmältning, stereolitografi och extrudering. Gruppen består av ett 15-tal personer med olika kompetenser. Gruppen arbetar längs en stor del av värdekedjan, allt från materialutveckling, design och simulering, processutveckling, efterföljande operationer och kvalitetssäkring. Utöver den aktivitet som finns inom gruppen, sker ettt mycket nära samarbete med olika RISE kontor i Sverige, där vi tillsammans har ett helhetstäckande kompetens och resurser inom additiv tillverkning.

Seyed driver även ett antal olika forskningsprojekt inom området additiv tillverkning och verksam i bland annat AM-Arenan, CAM2 och MCR.
Vidare arbetar Seyed också vid Chalmers tekniska högskola, där han är verksam inom´skärande bearbetning och avancerad materialkaraktärisering av metalliska material vid institutionen "Industri och Materialvetenskap".

Relaterat