Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förstudie: Etablering av Applikationscentrum för additiv tillverkning

Projektets mål är att kartlägga och analysera industrins behov element som behöver finnas i en öppen test- och demonstrationsmiljö för att additiv tillverkning för att den ska leva upp till industrins krav och därmed kunna stärka Västra Götalandsregionens företag.

Additiv tillverkning (3D-printing) som teknik ger enorma möjligheter att producera komponenter på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. För att kunna avgöra om additiv tillverkning är rätt vägval för olika branscher och företag är tillgång till kompetens och infrastruktur avgörande. Med tanke på de höga investeringarna, både när det gäller kompetensförsörjning och tillgång till olika tillverkningstekniker, är tröskeln för övergång till additiv tillverkning hög, även för större företag.

Analys av industrins behov

Syftet med det här projekt är att utvärdera och analysera industrins behov av element som måste finnas i en öppen test- och demonstrationsmiljö för additiv tillverkning, för att uppfylla industrin krav.

Förutom att ta reda på vilka element som är av störst intresse, vill man också ta reda på hur man kan säkerställa en enkel och säker tillgång till testbädden, som gör det möjligt för testbäddens industripartners att samarbeta med varandra och/eller med forskare.

Hur ska bokningen av testbäddens gå till, vilken nivå av åtkomst ska erbjudas och under vilka premisser?  Hur ska affärsmodellen se ut för att vara hållbar både vad det gäller finansiering, kompetensförsörjning och teknik i framkant?

Vision om en samskapande miljö

Målet med förstudien är att förstå hur man kan stärka Västra Götalandsregionen som den ledande kunskaps- och innovationsregionen för additiv tillverkning, och därmed locka forskare och internationella företag till regionen. Projektets långsiktiga vision är att skapa en samskapande miljö där forskningsinstitut, akademi och industriella partners (stora såväl som små och medelstora företag) samarbetar i en oberoende och trygg miljö.

För att centret ska lyckas och bli en spjutspets, är det viktigt att kunna erbjuda en miljö som inbjuder till samarbete över gränserna, där materialleverantörer, maskinleverantörer, mjukvaruleverantörer, certifierings- och standardiseringsorgan gemensamt driver på utvecklingen och användandet av additiv tillverkning.

 

Uppdatering: Hösten 2021 lanseras Applikationscentrum för additiv tillverkning. Besök webbplatsen.

Sammanfattning

Projektnamn

Förstudie AM-centrum

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

9 månader

Total budget

2,1 MSEK

Partner

RISE AB, RISE IVF AB, Chalmers Tekniska Högskola AB

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Seyed Hosseini

Kontaktperson

Seyed Hosseini

Marknadschef

+46 10 228 47 57

Läs mer om Seyed

Kontakta Seyed
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.