Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Additiv tillverkning

3D-printing för nästa generations produkter och produktionslösningar

Projektet 3D-Action ska vara en katalysator som ökar medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning och dess fördelar hos små och medelstora företag i Västra Götaland.

Just nu undersöker större företag över hela landet potentialen för additiv tillverkning, för att se om tekniken är en möjliggörare vid utveckling av nästa generation produkter. Beroende på företagets strategi, kan produkterna antingen tillverkas och levereras av ett nätverk av underleverantörer, eller inhouse i egen produktionslinje. Drivkraften för implementering av additiv tillverkning ser olika ut inom olika branscher, det kan vara lägre klimatavtryck, kortare ledtider, möjlighet till innovativ design, lättviktslösningar och konsolidering av delar, eller decentraliserad tillverkning och digitala lager.

Katalysator för mindre företag

Tröskeln för att börja använda additiv tillverkning kan vara hög, speciellt om man väger in alla delar i värdekedjan som måste vara på plats innan tillverkningen kan börja. Även för större företag innebär omställningen behov av kompetensutveckling längs hela värdekedjan, stora investeringar samt omfattande tester och utvärdering innan man har en produkt som är redo att sättas på marknaden.  

Den här tröskeln är ofta ännu högre för små- och medelstora företag. För dem är vägledning och stöd från början avgörande, för att säkerställa att företaget valt rätt nivå och riktning redan från start.  

Projektet 3D-Action ska vara en katalysator för att öka medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning hos små och medelstora företag i Västra Götaland.

Projektet är uppbyggt kring tre större aktiviteter:

  1. Inspirationsseminarier, som visar på möjligheterna med additiv tillverkning och en rad olika aspekter som design, tillverkning, hållbarhet, mångfald, digitalisering, reservdelar med mera.
  2. Företagsbesök och förutsättningsstudier, vilket innebär att 3D-Action kommer att besöka ett antal företag i regionen med intresse för additiv tillverkning och utvärdera dessa företags potential att anamma tekniken.
  3. Omställningsfas, genom kostnadsfri workshop med fokus på möjligheter med additiv tillverkning, hos de företag som identifierats ha potential att anamma tekniken. Görs i anslutning till Applikationscenter för additiv tillverkning.

Finansiering

Den totala projektbudgeten är cirka 16,1 MSEK. Projektet har fått stöd från Tillväxtverket (TVV) via REACT-EU och Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Västra Götalandsregionen (VGR). 

EU VGR logo

 

Applikationscentrum för additiv tillverkning

3D-Action är ett fristående projekt, men med koppling till Applikationscentrum för additiv tillverkning genom delad infrastruktur och personal. På så vis kan vi säkerställa att små och medelstora företag i Västra Götaland får ett starkt och hållbart stöd, där nya forskningsresultat direkt förmedlas till rätt intressenter via projektet 3D-Action. Dessutom bildas en arena för samskapande och kunskapsöverföring, där partnerföretag i Applikationscenter för additiv tillverkning kopplas ihop med regionens små och medelstora företag.

Modul-System van

Goda exempel från företag

Under vintern 2021-2022 arrangerade 3D-Action tre digitala frukostseminarier på temat "Upptäck möjligheterna med additiv tillverkning". Här har olika företag delat med sig av sina erfarenheter av additiv tillverkning, möjligheter såväl som utmaningar. 

Se företagens presentationer här

Delta i förutsättningsstudie

Inom ramen för projektet 3D-Action kan ditt företag få möjligheten att delta i en kostnadsfri förutsättningsstudie. Då får du hjälp att identifiera hur additiv tillverkning skulle kunna användas i din verksamheten, hur tekniken skulle kunna stärka konkurrenskraften och bidra till en mer hållbar produktion.

Läs mer om förutsättningsstuide här

Sammanfattning

Projektnamn

3D-Action

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år, 2021-2023

Total budget

16,1 MSEK

Partner

RISE Research Institutes of Sweden AB, Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborgs Tekniska College AB, Industrial Development Center West Sweden AB, IUC Sjuhärad AB, IUC Väst AB

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden, RISE Research Instistutes of Sweden AB, Västra Götalandsregionen, Chalmers Tekniska Högskola, RISE IVF AB, Industrial Development Center West Sweden AB, Göteborgs Tekniska College AB, IUC Väst AB, IUC Sjuhärad AB

Projektmedlemmar

Evenemang

3D-Action - en del av Applikationscenter för additiv tillverkning
Seyed Hosseini

Kontaktperson

Seyed Hosseini

Forsknings- och Affärsutvecklare (FOA)

Läs mer om Seyed

Kontakta Seyed
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.