Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Digiquam - huvud

DIGIQUAM - Digital plattform for additiv tillverkning

DIGIQUAM är en programvara för additiv tillverkning (AM) som möjliggör insamling och analys av data längs hela AM-värdekedjan. Den ingår toppmodern kvalitetskontroll och maskininlärningsalgoritm för processoptimering och upptäckt av defekter. Denna digitala plattform kan anslutas till en 3D-skrivare och utföra realtids- eller batchanalys.

Utmaning att lösa

Nuvarande analytisk lösning för AM är ofta specifika för ett enda steg i hela processen som simulering eller tillverkning och har begränsningar i vad de samlar in och analyserar. De fungerar som datasilor där de insamlade data sällan delas med andra steg i AM-värdekedjan, vilket hindrar spårbarhet och kvalitetssäkring av tryckta delar och begränsar vår förståelse för AM-processen och dess många parametrar. För att lösa detta problem samlar den digitala plattformen DIGIQUAM och analyserar data från alla AM-processstegen och använder kraften i stor datamängd analys för att förbättra tillverkningsprocessen och spårbarheten.

Projekt

Digiquam-plattformen är en programvara som kan anslutas till en 3D-skrivare för att utföra realtidsanalys eller kan fungera som fristående och utföra batchanalys. Den introducerar toppmoderna funktioner som:

Resultat från en computer vision algoritm för avvikelsedetektering. Originalbilden (vänster) jämförs med dess CAD-modell (mitt till vänster) och resulterar i en avvikelsedetekteringsbild (mitt till höger) där pixlar i rött visar avvikelser. Slutligen tillverkas en 3D-modell av dessa bilder (till höger). Delen längst upp visar mycket liten avvikelse medan delen längst ner visar viktiga på sin kärna.
  • Förutsägelse: algoritm för förutsägelse av pulverfel
  • Övervakning: sensorövervakning i realtid
  • Optimering: algoritm för rekommendation av optimala parametrar i realtid
  • Slicer: avancerad slicer som tillåter slicing av flera stl samtidigt för att extrahera lagerdesigndata.
  • Kvalitetskontroll: jämförelse i realtid mellan en tryckt komponent och dess CAD baserat på bilder som tagits under utskriftsprocessen och möjliggör detektering av avvikelser
  • Recoating övervakning: överföringsövervakning i realtid baserat på efterföljande bilder som gör det möjligt att diagnostisera problem med ommålning
  • 3D-modelleringar: Export av 3D-modelleringar i standard-txt-filer för vidare analys i CAD-programvara.

Plattformen samlar in data från de olika stegen i processen och använder AI och maskininlärningsalgoritmer för att vägleda användaren genom potentiella optimeringar eller felförutsägelser under utskrift. Dessutom kan kvalitetskontrollmodulen säkerställa att varje tryckt lager är identiskt med CAD genom att tillhandahålla 2D- och 3D-visualiseringar som möjliggör snabba och exakta avvikelsedetekteringar.

The future of AM software

DIGIQUAM är en del av nästa generation AM-mjukvara som kommer på marknaden och som omfattar artificiell intelligens. Plattformen kan hjälpa operatörerna i alla steg i processen, från design till defektdetektering under utskrift till optimerad efterbehandling. Det förbättrar kvalitetskontroll och spårbarhet och hjälper ingenjörer och kunder att bättre förstå deras tryck. DIGIQUAM för branschen ett steg närmare korrigering av levande defekter och hjälper AM-tillverkning att designa maskiner som kan anpassa sina parametrar under tillverkningen.

Plattformen är fortfarande under utveckling och nästa version kommer att utvidga kvalitetskontroll genom att identifiera vilka defekter som kan behandlas genom efterbehandling och hur de ska behandlas. Om du vill prova plattformen och samarbeta i forskningsprojekt som involverar DIGIQUAM, kontakta gärna teamet.

Övrig information

DIGIQUAM - Factsheet (pdf, 267.74 kB)

DIGIQUAM - Presentation (pdf, 1.63 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

DIGIQUAM

Status

Avslutat

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

647 459 €

Partner

Chalmers, Lortek, Prima Additive

Finansiärer

EIT Manufacturing, EIT Manufacturing

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap
Wilhelm Söderkvist Vermelin

Kontaktperson

Wilhelm Söderkvist Vermelin

Forskare

+46 10 228 49 87

Läs mer om Wilhelm

Kontakta Wilhelm
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.