Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Additiv tillverkning – hur påverkas affärsmodellerna?

Additiv tillverkning är mer än ett nytt paradigm för hur produkter kan produceras. Även affärsmodellerna påverkas.

Utvecklingen inom additiv tillverkning ger helt nya möjligheter att möta kunders behov, skapa nya intäktströmmar, och flytta fram sina positioner på marknaden.

– Efter de första årens hajp med överdrivna förväntningar som inte infriades, har den additiva tekniken fortsatt att gå framåt och mognat. Den hittar nu allt fler applikationer, säger Seyed Hosseini, marknadschef för tillverkningsprocesser på RISE.

Principen att addera material lager-på-lager, utifrån koordinater dikterade av en digital fil, i stället för att skära bort och forma, ger onekligen många fördelar.

  • Enskilda exemplar kan tillverkas utan behov av nya verktyg (för test, eller ta fram unika exemplar för att möta individuella behov).
  • Det kostar inte mer i tillverkningen att göra 20 olika varianter av en produkt än att göra 20 likadana.
  • Om det tidigare krävdes tio, eller hundra, komponenter för att få ihop en produkt, eller del av produkt, kan nu produkten eller produkten, bli färdig direkt och vara mycket slitstarkare.
  • Inget materialspill går åt vid tillverkningen.
  • Konstruktioner kan göras materialsnålare och lättare till vikten tack vare möjligheten att använda avancerad geometri för ökad hållfasthet.
  • Avancerad geometri som varit omöjligt eller orimligt dyrt att tillverka tidigare, kan du skapas utan att det behöver kosta mer.

Idéer till affärsmodeller

För företag som vill ligga i framkant och inte hamna på efterkälken är det en god idé att ställa sig frågan: Hur kan den här tekniken leda till nya affärsmodeller i vår bransch och för oss?

Prenumerera på nyhetsbrevet Hållbar produktion och materialomsättning

Välj nyhetsbrev

För att kunna kommunicera med dig även fortsättningsvis behöver vi lagra din e-postadress i våra register och behöver ditt godkännande för detta. Du kan när som helst avregistrera dig.
 
CAPTCHA
* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Här är några idéer på affärsmodeller som kan bli vanligare framöver med hjälp av den additiva tekniken.

– Möjligheterna varierar stort mellan olika branscher då tekniken har kommit olika långt för olika typer av material och tillverkningssammanhang. Additiv tillverkning i plast och metall har kommit längst men det är även möjligt att tillverka i andra material såsom betong och keramer.

1. Nya produkter utan stora investeringar

Nya produkter kan nu skapas utan de konventionellt stora uppstartskostnaderna. Med additiv teknik krävs inte specialdesignade maskiner och verktyg med stora investeringskostnader. Så fort en produkt är designad, kan datorfilen skickas till en servicebyrå specialicerad på 3D-teknik. Produkter eller komponenter kan printas inom några timmar. För att kunna ta fram en ny komponent och starta upp en liten tillverkning behöver man alltså inte längre tillgång till fabrik fyllt med utrustning. Möjligheten att tillverka komponenter blir mer tillgängligt för alla.

Detta är en paradigmskifte att likställa med den förändring som skett i musikbranschen, där artister på 1900-talet var mer eller mindre beroende av skivbolagen för att spela in låtar, pressa LP- och CD-skivor, och marknadsföra sina låtar. Dagens artister kan göra hela produktioner och nå en världspublik hemma från sovrummet.

Att reflektera över: Additiv tillverkning sänker tröskeln för tillverkning av nya produkter. Hur kommer det att påverka er bransch? Vad skulle det innebära ifall er kund plötsligt själva börjar kunna tillverka det ni ensamt kunnat göra åt dem i alla år?

2. Tjänstefiering av produkter

Vår ekonomiska framgång har länge vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av naturresurser minskar dramatiskt tack vare att de material vi använder cirkuleras på ett av fyra olika sätt; återanvändning, återställning, uppgradering och återvinning. Produkters värde bevaras mycket längre än i dag, och företag kan skapa lönsamhet genom att låta kunderna abonnera på produkternas funktion snarare än köpa nytt.

Detta öppnar möjligheter för affärsmodeller där behovet av antal tillverkade produkter minskar men istället med ett ökat krav på hög hållfasthet (skall hålla länge) och optimerad design för minimal materialåtgång. Additiv tillverkning öppnar upp för tillverkning av komponenter med minimal materialåtgång med bibehållen eller ökad hållbarhet. 

Företag kan hitta nya affärsmodeller i den cirkulära ekonomin och additiv tillverkning har en viktig roll för att möjliggöra detta skifte.

Att reflektera över: Hur skulle tjänstefiering av era produkter se ut?

3. Förenkla din leverantörskedja och gör den mer motståndskraftig

Många av dagens produkter består av komponenter som är sammansatta eller sammanfogade av flera mindre. Komponenter som är tillverkade i olika maskiner med olika metoder på olika platser av olika leverantörer i ett globalt leverantörsnät sätts ihop med skruvförband, svetsning eller annan metod i en slutlig montering. Leverantörer har blivit mer och mer specialiserade och tillverkar enskilda komponenter i hög volym i specialiserade utrustningar i en global marknad. Med additiv  tillverkning öppnas det möjligheter att tänka annorlunda vilket ger nya möjligheter. Den geometriska friheten innebär att flera sammansatta komponenter kan tillverkas tillsammans i en enda sammansatt produkt.  På så sätt kan antalet leverantörer drastiskt minskas, vilket ger bättre leveransprecision, färre montagestationer, mindre godsmottagningar, kvalitetskontroller, lagerplatser samt en förenklad inköpsprocess med en unik möjlighet till lokal distribuerad tillverkning. Det ger en distribuerad och resilient tillverkningsprocess.

Att reflektera över: Vad kostar egentligen hela företagets inköpsprocess? Hur skulle det påverka produktens möjlighet till utveckling ifall antalet leverantörer var färre och ni hade mer kontroll över design? Hur värderar man leveranssäkerhet? 

4. Nya möjligheter till riktig kundanpassning av produkter

Idag tillverkas många kundanpassande produkter med Additiv Tillverkning, såsom hörselimplantat. Tänk om kunderna kunde få skräddarsy sin instrumentpanel i bilen? Eller om ni kunde ta fram en bil som vägde bara hälften så mycket? Additiv tillverkning innebär mycket mer frihet i hur produkter kan designas, både ovanför och under huvuden.

Att reflektera över: Vad blir möjligt att skapa för er målgrupp och ert produktsegment med den additiva teknikens ökade designfrihet? Vad finns det för kundgrupper och behov som ni med dagens tillverkning inte kan tillgodose?

5. En ny affär kring reservdelar

I stället för att lagerhålla tillbehör och reservdelar – vilket både tar plats och binder kapital – kan dessa tillverkas vid behov. Även reservdelar till produkter sålda för 10-30 år sedan kan skrivas ut med additiv tillverkning så länge som en ritning på reservdelen finns i digitalt format.

Att reflektera över: Vilka sänkta kostnader och nya affärer kan skapas om ni i fortsättningen kan erbjuda att printa reservdelar och tillbehör?

Seyed Hosseini

Kontaktperson

Seyed Hosseini

Marknadschef

+46 10 228 47 57

Läs mer om Seyed

Kontakta Seyed
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.