Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förstudie: National testbädd för SMF inom additiv tillverkning

Den här förstudien syftar till att beskriva hur landskapet för additiva tillverkning i Sverige ser ut idag. Den ska också undersöka hur små och medelstora företag kan få tillgång till tekniken och den ackumulerade kompetensen som finns över hela landet, med syfte att stärka företagen på sin omställningsresa.

Det svenska användandet av additiv tillverkning som teknik går för långsamt framåt jämfört med i länder som Tyskland, USA, Storbritannien, Kina och Australien, som redan har lanserat nationella program. Idag finns endast ett fåtal företag inom svensk industri som har tillverkningskapacitet internt, eller köper in tjänsten via underleverantörer (outsourcing). I de flesta fall där vi kan se intern produktion i stor skala, finns det hos större företag som gjort stora investeringar i egna tillverkningsanläggningar som täcker större delar av leveranskedjan.

Viktigt att inkludera underleverantörerna

Idag levererar vissa underleverantörer stora kvantiteter till såväl större företag som till små och medelstora företag (SMF). När man studerar hur väl små och medelstora företag använder additiv tillverkning som teknik, är de betydligt sämre ställt än på de större företagen. Det kan kopplas till i) brist på kunskap och kompetens, ii) brist på tillgång till utrustning och iii) stora kapitalinvesteringar.

Att få de små och medelstora företagen att delta i tillverkningstransformationen som innefattar additiv tillverkning är viktigt, eftersom dessa företag i många fall är en del av ett ekosystem som tillhandahåller tjänster och varor till de större företagen.

Många olika initiativ

Idag pågår många mindre och större initiativ kring additiv tillverkning i Sverige, med lite olika fokus. I många fall är aktiviteterna inte synkroniserade eller samordnade, vilket gör det svårt för industrin att förstå hur de ska börja närma sig området additiv tillverkning och var de kan få det stöd och den hjälp som är optimalt för deras verksamhet.

Att starta initiativ över hela Sverige skulle kräva massiva nationella investeringar när det gäller tid, kompetens och infrastruktur och skulle därmed bromsa spridningen och användandet av tekniken, varför det i stället är viktigt att samordna de insatser som görs i största möjliga utsträckning. Oavsett vem som står bakom initiativen, var och för vem bör de gynna industrin, och vara öppna för alla intressenter, speciellt små och medelstora företag.

Plattform för additiv tillverkning

Den här förstudien syftar till att beskriva hur landskapet för additiva tillverkning i Sverige ser ut idag. Den ska också undersöka hur små och medelstora företag kan få tillgång till tekniken och den ackumulerade kompetensen som finns över hela landet, med syfte att stärka företagen på sin omställningsresa. Som ett resultat bör projektgruppen ta fram ett förslag för hur en nationell plattform för additiv tillverkning ska kunna rullas ut med hjälp av befintlig och kommande infrastruktur.

 

Uppdatering: Hösten 2021 lanseras Applikationscentrum för additiv tillverkning. Besök webbplatsen.

Sammanfattning

Projektnamn

Förstudie Testbädd AM

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektmedlem

Projektstart

Varaktighet

9 mån

Total budget

1,5 MSEK

Partner

RISE AB, RISE IVF AB, Region Örebro Län, Alfred Nobel Science Park, Industrial Development Sweden (IUC Sweden)

Finansiärer

Tillväxtverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Seyed Hosseini

Kontaktperson

Seyed Hosseini

Marknadschef

+46 10 228 47 57

Läs mer om Seyed

Kontakta Seyed
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.