Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Additiv tillverkning möjliggör snabb omställning vid kriser

Skulle Sverige drabbas av en längre krissituation finns en risk att landets industriproduktion påverkas. Då kan RISE Applikationscenter för additiv tillverkning spela en nyckelroll. 
– Genom additiv tillverkning minskar sårbarheten, säger Seyed Hosseini, som leder Applikationscenter för additiv tillverkning på RISE. 

Utvecklingen inom additiv tillverkning, eller 3D-printing, har gått fort de senaste åren. Tekniken har lett till effektivare och snabbare produktion samtidigt som mindre material går till spillo. Dessutom har det inneburit en möjlighet att tillverka mer avancerade produkter jämfört med traditionella tillverkningstekniker. 

– Om man tar kylkanaler som exempel så kan du idag bygga dem exakt där du vill ha dem och det går att utforma kanalerna på ett sådant sätt där de kan följa komplexa geometrier. Förr var man till exempel begränsad till att borra kylkanalerna och var därmed låst till den teknikens möjligheter, säger Seyed Hosseini. 

För att öka kompetensen både inom forskning och tillverkning startar RISE ett applikationscenter för additiv tillverkning av metalliska och polymera material i Mölndal strax utanför Göteborg. Syftet är att samla de olika teknikerna och dess förberedande och efterföljande processer under ett tak. 

– Centret kommer att bli unikt och en bra samlingspunkt i Sverige, där det både finns en bred teknologiplattform och en djup kompetens inom området. Framför allt bygger vi upp något som är tillgängligt för alla företag där vi som en oberoende aktör ska stötta de företag som vill ha hjälp, säger Seyed Hosseini. 

Viktig resurs i krissituationer

Additiv tillverkning och RISE Applikationscenter ska också fungera som en viktig resurs i händelse av krissituationer och vid ett behov att ställa om industrier från en produktion till en annan. Dessutom kommer man kunna ta på sig direkta produktionsuppdrag, även om det inte är huvuduppgiften. 

– Främst handlar det om att hjälpa företagen att öka deras kunskap om additiv tillverkning men vi ska också stötta företagen i deras omställning till att arbeta med hållbar och resurseffektiv produktion, som tekniken ändå innebär, säger Seyed Hosseini.

Du kan tillverka en produkt direkt från en cad-fil utan att behöva tillverka ett verktyg

Snabbt från modell till produktion

Många av teknikens fördelar är också gynnsamma för Sverige i situationer av kris. Bland annat för att den inte kräver stora fabrikskomplex och att det går snabbt från modell till produktion. 

– Du kan tillverka en produkt direkt från en cad-fil utan att behöva tillverka ett verktyg. Genom att att optimera produktens design kan man också sammanfoga delkomponenter till en enda komponent, vilket i sin tur minskar ledtiden då montering antingen kan tas bort eller kraftigt kortas ned. Smart design kan också bidra till att flera processsteg kan tas bort, säger Seyed Hosseini. 

Genom att använda additiv tillverkning finns också en chans att upprätthålla produktionen när globala logistikflöden inte fungerar.  

– Vi har bland annat sett hur värdekedjor drabbats negativt under covid-19 och påverkat förmågan hos svenska företag att hålla uppe produktionstakten. Additiv tillverkning kan minska den känsligheten, säger Seyed Hosseini.

Additiv tillverkning är applicerbart inom de flesta branscher.

– Reparationer är ett annat bra exempel där man kan avlägsna den skadade delen för att sedan addera nytt material och på så vis återskapa produkten, säger Seyed Hosseini.

Sverige världsledande

Sveriges förutsättningar för att bygga upp kompetens och resurser inom tekniken är bra. Vi är världsledande inom materialutveckling och tillverkning av metalliska pulver som behövs. Det finns också flera stora svenska aktörer som utvecklar biobaserade polymerer och återvunna material som i framtiden kan användas vid tillverkning. Även flera maskintillverkare finns i Sverige, både inom metalliska och polymera material.

Applikationscenter för additiv tillverkning kommer att fungera som en samlingsplats för alla aktörer inom branschen. Dessutom är det en viktig resurs för utbildning inom området.

– Vi kommer så klart att både bistå med expertis och samarbeta med våra universitet och högskolor och de olika YH-utbildningarna som finns i landet. Det är ändå en ny teknologi för oss alla och samarbetet med utbildningsväsendet innebär att allt som görs i applikationscentret är baserat på vetenskaplig grund, avslutar Seyed Hosseini. 

fakta om Applikationscenter för additiv tillverkning

Applikationscenter för additiv tillverkning drivs av RISE tillsammans med 16 partner från industri och akademi samt med stöd av Västra Götalandsregionen, Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Centret är placerat hos RISE i Mölndal där infrastruktur och expertis för additiv tillverkning finns, samtidigt som centret drar nytta av forskningsinstitutets hela bredd.

 

Läs mer om Applikationscenter för additiv tillverkning

Seyed Hosseini

Kontaktperson

Seyed Hosseini

Marknadschef

+46 10 228 47 57

Läs mer om Seyed

Kontakta Seyed
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.