Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
DC-GH

Datacenterväxthus - Datainsamlingsplattform

Projektet avser att utnyttja en befintlig växthus-testbädd i Boden, för att utrusta med de sensorer som kan stödja optimal odling för effektiv utkomst av gröda. Växthuset värms upp av överskottsvärme från intilliggande datacenter, där temperaturgivare och flödesgivare ger data om energiåtgång.

Bodens kommun är av energimyndigheten utsett som en strateginod för produktion i världsklass samt flexibelt och robust energisystem, vilket är ett resultat av flera års arbete med att upprätta en industriell och urban symbios i Boden där RISE varit stor del. Vid RISE ICE datacenter har ett antal projekt inom området genomförts (DC-farming, Arctiq-DC och Innovativa och Energieffektiva Växthus), i Boden finns ett antal datacenter etableringar och baserat på kunskaperna från projekten har det länge funnits en dialog kring möjligheterna för att nyttja överskottsvärmen. Det har föranlett att ett datacenterväxthus på 300 m2 är under konstruktion och beräknas vara i drift under våren 2022.

RISE ICE har idag ett etablerat samarbete med Bodens utveckling och Bodens kommun, som har uttryckt ett starkt intresse för att RISE skall vidareutveckla växthuset, vad gäller till exempel driftoptimering sam vidare undersöka och olika förutsättningar för en expansion till större kommersiell drift. Något vi ser möjlighet att göra inom ramen för denna projektansökan. 

Resultaten från projektet kommer att kunna ligga till grund för en ökad lokal odling, även i nordligt klimat, i en omställning mot ett hållbarare samhälle med minskade transporter. Fundamentalt för detta är tillgång till överskottsvärme från annan verksamhet, såsom datacenter, men också energioptimering baserat på mätningar i kombination med AI framtagen styrning av odlingsbetingelser.

Som referensegrupp för projektet utgörs av Boden Business Agency, Bodens Kommun, Systemair samt Growpipes.

Sammanfattning

Projektnamn

DC-VH plattform

Status

Avslutat

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledare och koordinator

Projektstart

Varaktighet

10 månader

Total budget

800 000

Finansiärer

RISE

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Mattias Vesterlund

Kontaktperson

Mattias Vesterlund

Projektledare

+46 10 228 44 41

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.