Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

5G Edge Innovations for Mining

Digitalisering och automation bidrar till säkrare, effektivare och mer hållbara gruvor. Med 5G och (network) Edge Computing möjliggörs data- och beräkningsintensiva realtidsapplikationer så som autonom navigation, datorseende och sensor-fusion. Detta projekt bygger och demonstrerar sådana applikationer på 5G/Edge, tillämpat i gruvmiljö.

Projektet sammanför forskning i världsklass med innovativa teknologi-startups och småföretag för att ta sig an utmaningar kopplade till autonom gruvdrift. För att uppnå hög nivå av automation och autonom drift krävs en robust ICT infrastuktur som levererar kommunikation med låga fördröjningar, hög bandbredd, access till kraftfulla beräkningsresurser och pålitlig lagring.

Med (privata) 5G nät, Edge Computing och tillgång till molntjänster hos industrierna skapas ett kontinuum av system som bryggar över den fysiska och digitala världen för att skapa än mer intelligenta gruvsystem. Dessa system flyttar gränserna för automation och autonom drift och bidrar till att göra gruvor mer effektiva, säkrare och mer hållbara. 

I detta projekt samverkar vi med ett ekosystem av partners som tillsammans ska leverera pilotdemonstrationer av dataintensiva realtidsapplikationer i den industriella målmiljön, i en gruva med 5G. RISE skall leda utvecklingen av Edge-systemet, både hård- och mjukvarustacken samt koordinera arbetet med pilotdemonstrationerna.

Sammanfattning

Projektnamn

5G Edge Innovations for Mining

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Leder arbetspaket för Edge-system och pilotdemonstrationer

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

17,6 mijoner, varav RISE 6,3 miljoner

Partner

ThingWave, FieldRobotiX, NEAVA, BI Nordic

Finansiärer

VINNOVA, Avancerad Digitalisering

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur