Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Datacenter Innovation Region

Projektets syfte är att främja tillväxt i små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten, i samverkan med universitet, institut och ett teknisk datacenter. Verksamheten startade i september 2015 och koordineras av Luleå tekniska universitet.

Datacenter Innovation Region  (DIR) ger en möjlighet för små och medelstora företag, med verksamhet i Norrbotten och Västerbotten, att få stöd för utveckling av produkter och tjänster inom området gröna resurseffektiva datacenter och moln. Projektet verkar också för att öka företags konkurrenskraft genom marknadsanpassning av produkter, marknadskommunikation och marknadsnärvaro genom exempelvis prototyputveckling, forsknings- och expertstöd för teknisk utveckling och innovationsvärdering.

DIR har möjlighet att finansiellt stötta:

  • Att definiera, utveckla, testa och demonstrera nya och bättre produkter och tjänster
  • Externa arbetsinsatser och tjänster avseende forskning, utveckling, innovation och affärsutveckling
  • Avgifter och omkostnader för utrustning och provmiljö
  • Marknadsanpassning av produkter, marknadskommunikation och marknadsnärvaro

Sammanfattning

Projektnamn

DIR

Status

Avslutat

Region

Region Norrbotten, Region Västerbotten

RISE roll i projektet

RISE är en leverantör med uppgift att tillhandahålla datacenterrelaterade tjänster och expertstöd till projektet

Projektstart

Varaktighet

8 år

Finansiärer

Ericsson, Elastisys, Västerbottens Handelskammare, Norrbottens Handelskammare, Luleå Business Region, Boden Business Agency, Node Pole, Storumans kommun, Lycksele kommun, Norsjö kommun, Luleå kommun, Umeå kommun, Luleå Tekniska Universitet, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Jeanette Petersson

Kontaktperson

Jeanette Petersson

Ingenjör forskning

+46 70 180 17 47

Läs mer om Jeanette

Kontakta Jeanette
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.