Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
DC-farming
Foto: Ellinor Emilsson

Datacenter för växthusodling

Vi vill undersöka de tekniska och socio-ekonomiska förutsättningarna för att använda spillvärme från datacenter för året runt odling i sub-arktiskt klimat. På det sättet skapa ett mer hållbart samhälle där spillvärme tas tillvara på för att göra lokalproducerade och ekologiska grönsaker.

Eftersom medvetenheten om livsmedelssäkerhet har ökat de senaste åren i Sverige har regeringen fastställt en strategi för att uppnå vissa målsättningar. I våra nordiska länder finns det stora utmaningar för jordbruksindustrin när det gäller den betydande klimatbegränsningen, men det finns även potential när det gäller värmekällor som kan göra jordbruket mer hållbart och bidra till att nå målen för livsmedelsförsörjning. Gårdarna, särskilt i norr, har en stark tradition för betesmarker som riktar sig mot kött- och mejeribranschen. Denna typ av jordbruk är mycket anpassat till det arktiska och subarktiska klimat (med stora variationer i solljus och värme under året) jämfört med odling av grönsaker.

Grönsaksträdgårdar i Sverige har höga produktionskostnader på grund av behovet av tillförd värme och tenderar att växa monogrödor för att optimera vinster som drivs av efterfrågan från de stora detaljhandlarna. Detta är emellertid en sårbar affärsmodell, eftersom det minskar jordbrukarnas anpassningsförmåga till marknadsförändringar. Många regioner är därför beroende av nationell och internationell import för att tillhandahålla grönsaker

För att anpassa grönsaksodlingsverksamheten till de nordiska ländernas klimat bör man överväga omlokalisering av gårdar närmare värmekällor för växande industrier, t.ex. datacenter. Ofta koncentreras dessa industrier i urbana eller peri-urbana områden där produkter och tjänster är mer tillgängliga än på landsbygden, vilket kan uppmuntra nya jordbrukare att dyka upp.

Syftet med projektet är att undersöka de tekniska och socio-ekonomiska synergier mellan växthus och datacenter som kan bidra till att göra jordbruket konkurrenskraftigt och hållbart i Norden.

Sammanfattning

Projektnamn

DC-odling

Status

Avslutat

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledare och korrdinator

Projektstart

Varaktighet

2019-01-01 t.o.m. 2020-12-31

Total budget

4762934

Partner

Luleå Tekniska Universitet, The Food Print Lab

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Design guideline

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Mattias Vesterlund

Kontaktperson

Mattias Vesterlund

Projektledare

+46 10 228 44 41

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.